Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny teknik avlägsnar radon

Från 2013
Tömning av skräp ur vattenbrunn

Med ny teknik kan man numera avlägsna nära på all radongas från utsatta brunnar. En färsk avhandling från Östra Finlands Universitet visar att tekniken redan nu har bidragit till att undvika några fall av cancer.

Var tionde privata borrbrunn uppskattas innehålla för höga halter av radon. Men instrumenten som tar bort radongasen har bara installerats i 15 procent av de brunnar vars höga radonhalt borde åtgärdas.

Varje år får cirka 300 finländare lungcancer bara på grund av radon. Höga radonhalter i dricksvatten ökar risken för både mag- och lungcancer.

Runt 20 000 av finländarna som använder dricksvatten från borrbrunnar utsätts för hög radonhalt.

Läs också:
Lätt att mäta radonhalter