Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Parkeringshall får sannolikt ja

Från 2013
Uppdaterad 12.04.2013 08:48.
Bildtext Här under Hagnäs torg planeras parkeringshallen i två våningar.

Det lutar mot att parkeringshallen under Hagnäs torg får grönt ljus av politikerna. Största delen stöder projektet.

Fastighetsnämnden har haft parkeringshallen uppe för behandling flera gånger redan, men de har inte lyckats komma överens. Först bordlades ärendet och därefter återremitterades det. Frågan har nu beretts på nytt och fastighetsnämnden tar ställning till parkeringshallen på sitt möte nästa veckas torsdag den 18 april.

- Sedan ska också stadsstyrelsen och stadsfullmäktige behandla parkeringshallen. Och det här ska ske innan sommarpausen, säger biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä till Yle Huvudstadsregionen.

Penttilä tar ärendet till stadsstyrelsen oberoende av vad fastighetsnämnden beslutar sig för. Enligt uppgift uppges motståndet mot hallen vara ganska kompakt i fastighetsnämnden. Men i stadsstyrelsen är det annat ljud i skällan.

Samlingspartiet splittrat

Av stadsstyrelsens 15 ledamöter är det bara De grönas och Vänsterförbundets ledamöter som motsätter sig projektet. SDP stöder det och det samma gäller för största delen av Samlingspartiets ledamöter. SFP:s och Sannfinländarnas ståndpunkt är oklar, men både verkar luta mot att stöda projektet.

- Det lutar mot att jag säger ja, uppger Marcus Rantala (SFP).

Samlingspartiet är splittrade i frågan. Pia Pakarinen (Saml) är ordförande för fastighetsnämnden och hon är kritisk till planerna. Laura Rissanen som sitter i stadsstyrelsen delar hennes åsikt.

- Jag har pratat mycket med Pakarinen om det här och jag anser att hallen först ska byggas i samband med utbyggnaden av Centrumslingan, säger Rissanen.

Beslut om Centrumslingan har ännu inte fattats.

Samlingspartiets gruppordförande Lasse Männistö hävdar ändå att partiets grundinställning till projektet är positiv.

- Projektet är motiverat om det uttryckligen leder till att området utvecklas, men stadens investeringsandel får inte bli för stor.

Byggandet kostar 20 miljoner

Enligt De gröna blir hallen för dyr för staden.

- De gröna motsätter sig inte kategoriskt parkeringshallar, men för att vi ska stöda det här projektet måste utomstående investerares andel öka, säger Tuuli Kousa, som leder partiets stadsstyrelsegrupp.

Parkeringshallen har 400 parkeringsplatser och kostar sammanlagt 20 miljoner euro att bygga. Av den summan står staden för 5 miljoner, alltså en fjärdedel. Resten av kostnaden står entreprenören Lemmikäinen för. Förutom prislappen på 5 miljoner står staden också stå för övriga kostnader, som antas ligga på omkring 10 miljoner. Dit här bland annat upprustningen av torget efter byggandet.

För SDP är det av yttersta vikt att utveckla Hagnäs, som räknas som partiets högborg.

- Vår grupp i stadsstyrelsen förhåller sig positivt till projektet eftersom det är oerhört viktigt att utveckla Hagnäs. Oberoende av vad fastighetsnämnden tycker vi vill att frågan ska behandlas i stadsstyrelsen, säger Tarja Tenkula.

Byggandet av hallen kan inledas redan höst och den står i så fall färdig hösten 2015.