Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bensowstiftelsen förlorade tiotals miljoner

Från 2013
Uppdaterad 16.04.2013 05:42.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Bensowstiftelsens bokföring har beslagtagits - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Nya avslöjande inom Bensowstiftelsen visar på en blåsning värd tiotals miljoner. Programmet MOT visar att riksåklagaren och polisen misstänker att styrelsemedlemmarna har missbrukat sin förtroendeställning, vilket de nu ställs till svars för.

Bensowstiftelsens hemlighet - Spela upp på Arenan

Skandalerna kring Bensows barnhemsstiftelse avlöser varandra. Nya uppgifter visar att barnhemsstiftelsen gått miste om stora belopp, samtidigt som ledningen monterat ner kärnverksamheten. Reportern Magnus Berglund började intressera sig för vart försäljningsvinsten av det Bensowska affärshuset vid Södra Esplanaden i centrala Helsingfors tagit vägen. Barnhemmet borde efter försäljningen ha fått halva köpesumman, men fick enbart en bråkdel av summan. I Bensows bokföring har skulden försvunnit.

Snuvades på 25 miljoner

1985 köptes affärsfastigheten av SKOP till ett värde, som i dag motsvarar 46,6 miljoner euro. Halva byggnaden borde ha tillhört barnhemsstiftelsen, medan den andra halvan tillhörde det Bensowska affärshuset. Nu kommer det fram att stiftelsen andel i det Bensowska huset hade tagits över av Bensows affärshus i en transaktion år 1964. Endast 300 000 euro av köpesumman på 6,1 miljoner betalades. Resten blev en skuld till stiftelsen.

Affären genomfördes av Bensows affärshusägare, Robert Jansson, som samtidigt var barnhemsstiftelsens ordförande. Först 20 år senare, 1984 betalades ytterligare 1,6 miljoner euro. Räknat i dagens penningvärde fick barnhemsstiftelsen totalt fem miljoner euro i affären, trots att andelen borde ha varit 30,7 miljoner. Barnhemmet snuvades så på 25,7 miljoner euro. Rolf Wahlsberg, som fortfarande är styrelsemedlem i barnhemsstiftelsen var ekonomidirektör i Bensows affärshus under tidsperioden, samtidigt som han skötte stiftelsens administration och bokföring. Han säger till MOT att han bara gjorde vad han blev tillsagd av Bensows affärshus ägare Robert Jansson. Bokföringen är nu konfiskerad och stiftelsens verksamhet utreds av myndigheterna. Dessutom granskas de förmåner styrelsemedlemmarna och deras närkrets har haft.

Bensows en långkörare

Härvan inom Bensowstiftelsen och barnhemmet i Grankulla har undan för undan nystats upp. I oktober, när stiftelsen meddelade att den nästan hundraåriga barnhemsverksamheten upphör, sattes stiftelsen under lupp av både medier och myndigheter. Paret Bensows testamentet förutsätter att stiftelsen upprätthåller ett barnhem, vilket styrelsen meddelade att upphör. Som bäst utreds nya verksamhetsformer, inom ramen för stadgarna. I dag är Bensowstiftelsens styrelse och revisorer både polisanmälda av Riksåklagaren och under noggrann utredning av Skatteverket.
- Visar det sig att myndigheterna ser olagligheter i verksamheten, kan stiftelsens styrelse inte fortsätta, säger Juha Viertola, chef för stiftelseregistret på Patent- och registerstyrelsen.

Ingen hyra för sommarställe

Redan tidigare framkom att stiftelsens styrelsemedlemmar, däribland Rolf Wahlsberg, tidigare ekonomiedirektör för Bensows bolagsverksamhet, åtnjutit stora förmåner på sin styrelsepost inom stiftelsen. Wahlberg har disponerat över ett sommarställe i Barösund till en årshyra på en mark. Han korrigerar nu uppgiften.
- Jag har aldrig hört talas om den där enmarken, innan du berättade det. Jag betalade inget arrende. Inte en mark heller, säger Wahlsberg till Berglund.
Wahlberg disponerar nu över ett annat sommarställe ägt av stiftelsen.
- Jag betalar 1 200 euro i året, men för de få veckor jag använder det, kan priset jämföras med hotellkostnader, säger han.

I MOT-programmet framgår att ledningen för stiftelsen inte intresserat sig för kärnverksamheten, som varit barnhemmet, utan närmast det stora kapital som stiftelsen sitter på. Tidigare personal och barnhemsbarn låter förstå att verksamheten stegvis monterats ned, i syfte att upphöra med verksamheten.
- Dom intresserade sig inte för barnen ett dugg, säger Ebba Rosenberg, som jobbade på barnhemmet i över 40 år.

Ett tidigare MOT-program, ifrågasatte möjligheten att ett barnhem kan stängas som obehövligt, då 18 000 barn omhändatagits. Inom två kilometers radie från Bensows barnhem finns tre andra, fullbelagda barnhem.

Läs också:
Nya avslöjanden om Stiftelsen Bensows barnhem i MOT i kväll
Bensow-trion har makten i fler stiftelser
Bensows ledning hotas av åtal
Barnhemmet som miste barnen

Diskussion om artikeln