Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatbeslut i Europaparlamentet - utsläppsrätterna slumpas bort

Från 2013
Uppdaterad 16.04.2013 18:11.
Tiotals fabrikspipor i vacker solnedgång med dis i luften

Europaparlamentets omröstning gäller huruvida EU ska ingripa i marknaden för koldioxidutsläpp eller inte. Förespråkarna för ett ingripande anser att det handlar om att bekämpa klimatförändringen och rädda hela systemet med utsläppsrätter, medan motståndarna menar att det höjer elpriserna för industrin och fördjupar den ekonomiska krisen.

Den gröna europaparlamentarikern Satu Hassi vill att EU ingriper på utsläppsmarknaden för att pressa upp priserna.

− Utsläppshandeln fungerar inte som den ska just nu för att priset på ett ton koldioxid är så lågt vilket i sin tur beror på att ett stort överskott av oanvända utsläppsrätter från den förra femårsperioden, säger Satu Hassi.

Hon anser att om inte EU nu korrigerar systemet innebär det att en återgång till mera stenkol.

Idén med hela utsläppshandeln är att gynna dem som investerar i energisnål teknologi och renare energiproduktion, medan det ska bli dyrare att släppa ut koldioxid. Men nu har priset på utsläppsrätterna sjunkit så lågt att hela systemet håller på att kollapsa. För fem år sedan kostade en utsläppsrätt, alltså rätten att släppa ut ett ton koldioxid 28 euro, nu kostar utsläppsrätten under tre euro.

Korhola: Utsläppssystemet ologiskt

EU-kommissionen vill nu att utbudet av utsläppsrätter minskas genom att man drar in sammanlagt 900 miljoner utsläppsrätter under de närmaste tre åren. Utsläppsrätterna skulle auktioneras ut senare då priserna är högre, därav termen "backloading" som det här kallas på EU-slang. Klimatkommissionären Connie Hedegaard uttalade sig om det debatterade ämnet i går kväll.

− Klimatförändringen blir värre, EU:s beroende av fossila bränslen ökar och energipriserna blir högre, det här är inte bara dåligt för klimatet, det är också illa för vår ekonomi och det är illa för konkurrenskraften och jobben, anser klimatkommissionären.

Eija-Riitta Korhola (KD) från den konservativa EPP-gruppen anser att det är naturligt att utsläppsrätterna av koldioxid fluktuerar.

− Utsläppsmarknaden fungerar inte illa bara för att utsläppsrätterna blir billigare, så skulle det ske, det var en naturlig följd av den ekonomiska depressionen. Nu då krisen har minskat utsläppen, duger inte marknadsmekanismen för EU-kommissionen, sade Korhola i debatten här i Europaparlamentet.

Hon tillade att utsläppssystemet nu blir ologiskt och föraktfullt mot alla parter om EU ingriper på marknaden och pressar upp priserna. Satu Hassi från de gröna håller inte med om att det är fel att ingripa på utsläppsmarknaden.

− Om man inte gör några marknadsinterventioner hade till exempel Europas banksystem redan kollapsat. Också i marknadsekonomin behöver man ingripa då och då för att få den att fungera, anser Satu Hassi.

Dan Ekholm i Strasbourg