Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Spotlight: Tvångssterilisering av transpersoner är tortyr

Från 2013
Uppdaterad 03.07.2015 14:09.

I Finland idag tvångssteriliseras fortfarande en grupp av människor, trots att ett krav på sterilisering strider emot grundläggande mänskliga rättigheter. På social- och hälsovårdsministeriet är man medveten om detta, men man väljer att prioritera andra människorättsfrågor.

Sedan år 2003 är det i Finland möjligt att korrigera sitt kön och få sin könsidentitet ändrad i folkbokföringen. Men inte utan krav. Personen måste uppvisa ett medicinskt intyg på sterilitet, och det här strider emot europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Heidi Holappa föddes som man men lever idag som kvinna.

Könskorrigering och sterilitetskrav

- När jag påbörjade min könskorrigering var lagen ännu ganska ny. Jag visste att jag var tvungen att visa intyg över sterilitet om jag vill få mitt kön ändrat i folkbokföringen och väntade därför med att ta det slutgiltiga beslutet. När jag sedan träffade min partner visade det sig att vi båda ville ha barn.

Heidi lever idag som kvinna, men i passet är hon fortfarande man. Hon valde att inte ändra sitt juridiska kön, d.v.s. i pass och andra id-handlingar eftersom hon ville behålla rätten att bli förälder. För Heidi var det att förbli registrerad man det enda sättet att få spara sina könsceller vid Åbo universitetssjukhus. Som registrerad kvinna hade det inte varit möjligt.

- Min partner är biologiskt kvinna och det finns alltså inga hinder för oss att få barn, så länge som jag inte går och ändrar mitt juridiska kön, säger Heidi.

Strider emot mänskliga rättigheter

I Sverige avskaffades sterilitetskravet i december förra året genom ett domstolsavgörande, eftersom kravet ansågs strida emot europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Europarådets kommissionär för de mänskliga rättigheterna har nu uttryckligen uppmanat att Finland också borde avskaffa sterilitetskravet vid könskorrigering.
Trots att social- och hälsovårdsministeriet upprepade gånger lovat att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda en lagändring, går arbetet långsamt framåt.

- Vi har många andra människorättsfrågor på vår lista just nu, men få resurser. Vi skulle gärna behandla alla grupper lika men allting kan inte göras på samma gång, säger Päivi Sillanaukee, kanslichef på social- och hälsovårdsministeriet.

Jarna Petman är lektor i internationell rätt och ordförande för Eric Castrén institutet vid Helsingfors universitet som bedriver forskning inom mänskliga rättigheter. Enligt Petman strider tvångssterilisering mot internationella mänskliga rättigheter och den finska staten bör därför avskaffa detta tvång.

- Det är helt tydligt en kränkning av den kroppsliga integriteten och rätten att bilda familj. FN har dessutom påpekat att det är en form av tortyr. Och det borde ju åtminstone få finska beslutsfattare att reagera, säger Petman vid Helsingfors universitet.