Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nytt skolmaterial ska öka förståelsen för invandring

Från 2013
Uppdaterad 17.04.2013 07:51.
Bildtext Spelet visar hur knepigt det kan vara att ta sig till Europa och hurdanana motgångar man kan ha.

Nytt material ska hjälpa lärare att berätta om invandring i Finland. Migrationsinstitutet har skickat information om invandring och emigration till alla gymnasier och högstadieskolor i Finland, förutom Åland.

I materialet, som lärarna kan använda sig av, finns information om invandring. Med i paketet finns också historier om finska emigranter. Meningen är att öka ungdomarnas kunskaper om invandring. Eleverna får veta orsaker till varför folk flyttar från sina hemländer och vilka möjligheter ungdomarna själva har att flytta utomlands.

Enligt Migrationsverket verkar det som om skolorna har lite material om invandring och emigration. Skolorna tar ofta kontakt med Migrationsverket och ber om information.

- Det material som finns är också ganska splittrat och det är upp till den enskilda läraren att hitta material. Därför beslöt vi oss för att skicka informationspaketet, säger Jouni Korkiasaari vid Migrationsinstitutet.

Meningen är att öka på toleransen

Enligt Korkiasaari har det visat sig att speciellt unga pojkar kan vara negativt inställda till invandrare. Vid Migrationsinstitutet hoppas man nu att materialet kunde öka toleransen bland ungdomarna.

Med i paketet finns också ett immigrationsspel som kan användas under lektionerna. Spelbrädan är Europa. Meningen är att flytta spelpjäsen från norra Afrika genom Europa till Finland. De som spelar spelet möter på framgångar och motgångar under spelets gång, beroende på var man rör sig. Meningen är att visa hur knepigt det kan vara att komma till Europa som invandrare och vilka problem man kan möta.

Materialet finns endast på finska, vilket Korkiasaari beklagar. Enligt honom har Migrationsinstitutet inte tillräckligt med resurser för att översätta paketet till svenska. Han hoppas ändå att också svenskspråkiga skolor ska ha nytta av materialet. I praktiken betyder det ändå att lärarna är tvungna att översätta materialet eller att frågan tas upp på finskalektionerna.

Ett liknande informationspaket planeras nu för yngre barn, från förskoleåldern och uppåt.

Materialet kan hittas på Migrationsinstitutets webbplats