Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Snarkande barn

Från 2013
Uppdaterad 15.05.2014 15:07.
Barn snarkar ofta när de har varit förkylda. Om barnet snarkar trots att det inte har varit sjukt ska man låta en läkare titta på svalget.
Bild: YLE/Juha-Pekka Inkinen

3-årig pojke snarkar ofta när han sover. Hans mamma undrar om det kan vara skadligt och om hon ska ta honom till en läkare.

Läs barnläkarens svar:

Snarkande är vanligt hos barn som har en luftvägsinfektion och kan fortsätta också en tid efter att barnet har blivit friskt. Om ett barn snarkar utan föregående luftvägsinfektion är det skäl att låta en läkare titta på svalget.

Snarkandet beror hos barn vanligtvis på att de två svalgtonsillerna (halsmandlarna) och/eller gomtonsillen (adenoiden) är förstorade. Hos en 3-åring är det vanligt att alla tre är förstorade.

När barnet växer minskar tonsillerna i storlek. Före det kan de dock ge besvär och ofta besluter man sig därför för att ta bort dem.

Symptom

Ett snarkande barn andas ofta genom munnen pga att nässvalget är tilltäppt. Både snarkandet och den felaktiga andningen påverkar sömnens kvalitet. Vid grav tilltäppning kan barnet lida av obstruktiv sömnapné, dvs. korta uppehåll i andningen.

Ett snarkande barn är ofta trött – eller hyperaktivt och kan ha koncentrations och inlärningssvårigheter. Barnet kan retligt och vakna med huvudvärk.

Munandningen ökar risken för att barnets bett utvecklas fel.

Barn som snarkar kissar oftare på sig under natten.

Det finns också andra orsaker, t.ex. allergisk snuva, till att barn är täppta och snarkar. Barnet ska undersökas av en öron-, näs- och strupspecialist, som kan ta ställning till om besvären beror på för stora tonsiller och om en operation behövs.

Operation

Att ta bort gom- eller svalgtonsillerna (tonsillektomi) är ett rutinmässigt ingrepp, som görs under narkos. En ny variant av tonsilloperationen är tonsillotomi, dvs ett ingrepp där man miskar svalgtonsillernas volym så att tilltäppningen lättar. Fördelen med detta ingrepp är att återhämtningen efter operationen blir märkbart kortare och mindre smärtfull än efter en traditionell operation där man avlägsnar tonsillerna helt och hållet.

Efter operationen får barnet stanna kvar på sjukhuset för övervakning några timmar och får sedan, om allt går som planerat, åka hem till natten.

Komplikationer efter operationen är ovanliga, men om sårytorna börjar blöda efter hemkomsten ska man genast åka tillbaka till sjukhuset.

Svalget känns sjukt vanligtvis 7-10 dagar efter opertaion (tonsillotomi 3-7) och under den tiden ska barnet få tillräckligt mycket värkmedicin. Glass, som svalkar skönt och är lätt att svälja, brukar vara uppskattad mat.

Innan slemhinnan har helnat kan barnets andedräkt lukta illa. De första dygnen är det vanligt att barnet fortsätter att snarka.

Barnet klarar sig bra utan sina tonsiller och borttagandet av dem ökar inte risken för infektioner.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan