Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

B12-vitaminbrist – symptom på

Från 2013
Uppdaterad 30.05.2016 16:36.
Bild: YLE

Vilka är symptomen på B12-vitaminbrist?

Hematologen svarar:

Kroppen behöver B12-vitamin för att nervsystemet ska fungera rätt och för att röda blodkroppar ska kunna produceras.

B12-brist kan ge känselstörningar, minnesstörningar och andra neurologiska problem och symptom som beror på blodbrist, som trötthet och hjärtklappning. B12-brist kan också ge mera specifika symptom som inflammerad tunga och sår i mungiporna.

Anemi

B12-vitamin behövs (förutom järn och folsyra) för att hemoglobin ska kunna bildas. B12-vitaminbrist leder därför, precis som järnbrist, till att hemoglobinet sjunker och patienten får anemi.

Vid anemi till följd av B12-brist är de röda blodkropparna ovanligt stora och anemin kallas därför makrocytär anemi.

Anemi som beror på B12-brist till följd av att magsäcksslemhinnan inte producerar den faktor som behövs för att tunntarmen skall kunna uppta vitaminet kallas perniciös anemi. Perniciös betyder elakartad eller farlig, vilket sjukdomen också var innan man förstod sig på orsakerna och lärde sig bota den.

Symptomen på anemi till följd av B12-brist är de samma som vid andra former av anemi, dvs. blekhet, trötthet, andfåddhet och hjärtklappning, speciellt vid fysisk ansträngning. Ibland kan andra symptom som yrsel eller öronsusningar förekomma.

Perniciös anemi uppkommer mycket långsamt och därför hinner kroppen anpassa sig till anemin. Om patienten inte söker för neurologiska besvär som beror på B12-vitaminbrist, kan anemin vara mycket grav innan den ger sig till känna, t.ex. i form av bröstsmärta (angina pectoris) p.g.a. kranskärlsförtränging.

Symptomen på anemi försvinner när hemoglobinet fås på rätt nivå.

Neurologiska symptom

B12-vitamin behövs vid bildandet av myelin. Myelin är ett ämne som finns runt nervtrådarna i hjärnan och de perifera nerverna. Myelin behövs för att nervimpulserna ska röra sig normalt. Orsaken till de neurologiska besvären vid B12-vitaminbrist kan mycket väl höra samman med brister i myelinet.

Tidigare trodde man att de neurologiska symptomen vid B12-brist kom först långt efter att patienten hade fått anemi. Idag vet man att det kan vara precis tvärtom - de neurologiska symptomen kan komma först.

Neurologiska symptom på B12-brist kan vara stickningar, domningar och känselbortfall, framför allt i fötterna och ibland i händerna. Patienten kan känna det som om hon hade sockor eller handskar på.

B12-vitaminbrist kan förorsaka muskelsvaghet och problem med balansen. Gången kan bli stapplande och osäker och det kan kännas som om man hade luftkuddar under fötterna.

B12-brist kan också ge minnesstörningar, demens eller depression.

Andra symptom

Brist på B12-vitamin kan förändra munnens slemhinna och förorsaka sår i mungiporna och inflammerad tunga (glossit). Vid glossit blir tungan öm, röd och slät.

Vid långtgången B12-brist kan patienten magra och få gulsot (ikterus). Gulsoten beror på att de defekta röda blodkropparna faller sönder i blodcirkulationen och frisätter ämnen som övergår till bilirubin. Bilirubin är kraftigt gult till färgen och syns i ögonvitorna och i huden som blir gula.

Diagnos

Ofta framkommer B12-vitaminbrist i samband med rutinmässigt laboratorieprov, där läkaren kan konstatera anemi (lågt hemoglobinvärde) och makrocytos. För att bekräfta att det verkligen rör sig om B12-brist tas blodprov, där man bl.a. kollar B12-vitamin och transkobalamin.

Det hör till god praxis att också kontrollera nivån av folsyra, eftersom folsyrabrist kan ge samma laboratoriefynd som B12-vitaminbrist.

Ibland måste andra undersökningar, som t.ex. en gastroskopi göras.

B12-vitaminbrist
Varför får man B12-vitaminbrist?
Hur hänger B12-vitamin och hemoglobin ihop?
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan