Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Aspirin och barn

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
värkmedicin hylla i apotek
Bild: YLE/Jessica Edén

Varför ska man inte ge Aspirin till förkylda barn? Får man ge medicinen till barn för att t.ex. lindra huvudvärk?

Läs barnläkarens svar:

Acetylsalicylsyra (t.ex. Aspirin och Disperin) kan i samband med virusinfektioner ge allvarliga lever- och hjärnskador hos barn. Också andra organ kan drabbas och sjukdomen kan i värsta fall leda till döden eller lämna bestående hjärnskador.

Komplikationen kallas Reyes syndrom, efter läkaren Douglas Reye, som tillsammans med sina kolleger publicerade en studie om syndromet 1963. Mekanismen bakom syndromet är oklar.

Reyes syndrom är väldigt ovanlig men eftersom de potentiella komplikationerna är så allvarliga, har myndigheterna rekommenderat att acetylsalicylsyra inte ges åt barn.

Efter att misstanken om ett samband mellan acetylsalicylsyra, virusinfektioner och Reyes syndrom uppkom och myndigheterna började varna för att ge acetylsalicylsyra till sjuka barn, har syndromet så gott som försvunnit.

Motsvarande likartade syndrom som idag upptäcks har dock ofta visat sig ha en molekygenetisk förklaring. Med dagens moderna forskningsmetoder kunde det kanske ha uppdagats alternativa förklaringsmodeller till Reyes syndrom, d.v.s. aspirinet kanske inte har en så väsentlig betydelse.

Så länge själva sjukdomsmekanismen i Reyes syndrom förblir oklar är det dock skäl att generellt undvika aspirin hos barn. Virusinfektioner kan ofta till en början ha oklara symtom, begynnande huvudvärk etc. Därför är det enklast att i situationer där man gärna ger värkmedicin använda sig av paracetamol eler andra antiinflammatoriska värkmediciner (t.ex. ibuprofen). Man har inte kunnat konstatera något samband mellan Reyes syndrom och användningen av dessa mediciner.

I Finland rekommenderar vi att acetylsalicylsyra inte alls ges till barn under 12 år. Rekommendationerna är likartade överallt. I USA rekommenderar man att medicinen inte ges till barn och ungdomar under 19 år vid febersjukdomar.

Aspirin används dock fortsättningsvis vid vissa specifika sjukdomar där nyttan klart överstiger eventuella risker, även hos barn. Aspirin är en effektiv medicin både vid förebyggande och behandling av olika blodcirkulationsstörningar (proppar). I dessa fall är det skäl att följa rekommendationerna och inte undvika aspirin (trots feber).

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan