Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Blod i avföringen

Uppdaterad 12.07.2022 12:23.
en toalettpappersrulle med toalettpapper med små hjärtan på
Bild: YLE/Jessica Edén

58-årig man har då och då haft blod i avföringen. Den läkare han gick till undersökte ändtarmsöppningen, hittade hemorrojder och ansåg att man därför inte behövde göra vidare undersökningar. Läkaren sa att 90 procent av alla tumörer i ändtarm och tjocktarm

Gastroenterologen svarar:

Enligt studier gjorda bl.a. i Finland befinner sig 18 procent av alla ändtarms- och tjocktarmscancertumörer i de nedersta 7 centimetrarna av ändtarmen, dvs. i den del som läkaren når med sitt finger. Majoriteten av tumörerna sitter alltså så att man måste använda andra undersökningsmetoder för att hitta dem.

Sammanlagt 30 procent av tumörerna sitter i rektum (ändtarmen) och ytterligare ca 20 procent i sigma (den S-formiga, nedersta delen av tjocktarmen i bukens nedre, vänstra sida). När man undersöker tarmen kan man därför ibland välja att börja med en s.k. sigmoideoskopi (som utförs med ett kortare endoskop) och vid behov fortsätta med en koloskopi av resten av tarmen.

Förutom hemorrojder, som är den vanligaste orsaken till blod i avföringen, kan blödningar förorsakas av t.ex. fissurer (sprickor vid ändtarmsöppningen), inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom och ulcerös kolit) och tumörer (cancer eller polyper som kan utvecklas till cancer). Också divertiklar kan ibland blöda.

Som en grov regel kan sägas att klarrött blod tyder på att blödningsstället finns i den nedre delen av tarmen (t.ex. hemorrojder, fissurer, inflammatoriska tarmsjukdomar, tumörer).

Om blödningsstället sitter högre upp i tjocktarmen eller i tunntarmen kan blodet vara mörkrött eller koagulerat (inflammatoriska tarmsjukdomar, tumörer).

Svart, tjärliknande avföring tyder på en blödning i matstrupe eller magsäck (t.ex. blödande magsår).

Ofta går blodet heller inte att se med blotta ögat, vilket är orsaken till att man i Finland infört sållningar, där man letar efter mikroskopiskt blod, för att hitta ändtarms- och tjocktarmscancer.

Ändtarms- och tjocktarmscancer hör till våra allra vanligaste cancerformer och risken att insjukna stiger med åldern.

Att en patient har hemorrojder utesluter naturligtvis inte att han dessutom har en tumör eller någon annan sjukdom som förorsakar en blödning.

Ifall blödningen beror på cancer eller ett förstadium till cancer är det viktigt att orsaken hittas så fort som möjligt.

Regeln är att ifall en patient som är över 50 år har haft blod i avföringen ska han genomgå en koloskopi (endoskopisk undersökning av hela tjocktarmen) för att utesluta cancer. Ifall patienten är under 50 år kan det räcka med en sigmoideoskopi, där man undersöker de nedersta 30 centimetrarna av ändtarmen och tjocktarmen.

Ifall patienten av någon anledning inte vill eller kan genomgå en koloskopi eller sigmoideoskopi finns alternativet att utföra en datortomografi med kontrastmedel. Vid denna kan dock inte provbitar tas.

Läs mera om:Sållning av tjocktarms- och ändtarmscancer
Koloskopier och sigmoideoskopier
Polyper
Ulcerös kolit

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan