Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Osförgiftning (kolmonoxidförgiftning)

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Bild: iStock/soleg

Vad är det som händer i kroppen när man blir osförgiftad vid en brand eller om man stänger spjället för tidigt?

Läs hematologens svar.

Cellerna i vår kropp behöver hela tiden syre. Syret i den luft vi andats in binds i lungorna till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Hemoglobinet transporterar syret ut till kroppens vävnader och tar med sig koldioxid på vägen tillbaka.

Tveka inte att ringa 112 om du andats in brandrök

Kom ihåg att det tar timmar eller t.o.m. dagar innan kolmonoxiden försvinner ur kroppen och ger plats åt nytt syre. Syrgasbehandling försnabbar förloppet och minskar risken för bestående neurologiska skador. Också personer som till en början är symptomfria kan ha skadligt höga halter av kolmonoxid i blodet. Ring 112 om du är det minsta osäker.

Hemoglobinet har tyvärr en betydligt högre (ca 200 gånger så hög) benägenhet att binda sig till kolmonoxid (CO) än till syre (O²), vilket betyder att om hemoglobinet kan välja mellan en syremolekyl eller en kolmonoxidmolekyl föredrar det kolmonoxiden. I det kolmonoxidfyllda hemoglobinet (karboxyhemoglobin , COHb) finns ingen plats för syremolekyler.

När ca 20 procent av kroppens hemoglobin utgörs av karboxyhemoglobin börjar man få symptom.

Symptomen vid kolmonoxidförgiftning beror framför allt på den syrebrist (hypoxi) som uppstår i vävnaderna. Kolmonoxid framkallar också ett slags förgiftningstillstånd bl.a. i hjärtmuskeln och det centrala nervsystemet då den s.k. cellandningen förhindras.

I motsats till koldioxid, som lämnar hemglobinet när det kommer till lungorna, försvinner kolmonoxiden långsamt ur kroppen. Att föra en person som blivit osförgiftad ut i friska luften är därför inte alltid tillräckligt eftersom kolmonoxiden stannar kvar i hemoglobinet och hindrar syre från att upptas i blodet.

Redan mycket små mängder kolmonoxid i inandningsluften kan ge symptom. Ju högre koncentration och ju längre man andas in gasen, desto farligare är det. Redan 0,02 procent kolmonoxid i luften under någon timme räcker för att ge oss huvudvärk och kan göra oss omtöcknade. Vid 0,5 procent blir en person medvetslös och dör inom några minuter.

Kolmonoxidförgiftning är den vanligaste dödsorsaken vid eldsvådor.

På marknaden finns kolmonoxidvarnare som ser ut som barndvarnare och som reagerar på redan små mängder kolmonoxid i luften.

Symptom

Symptomen på osförgiftning beror på mängden kolmonoxid i luften och på hur länge man andats in gasen. Personer med kroniska sjukdomar i hjärta eller lungor kan få symptom redan av mycket små mängder kolmonoxid.

Hjärnan är det organ som först tar skada vid syrebrist. Kolmonoxiden kan också förorsaka ett förgiftningstillstånd t.ex. i hjärtmuskeln.

En lindrig kolmonoxidförgiftning kan ge

– huvudvärk

– yrsel

– trötthet

– rastlöshet eller förvirring

– illamående eller uppkastningar

– synrubbningar eller öronsusningar

Ofta blir andningen och pulsen till en början snabbare.

Större mängder koldioxid leder till olika grader av nedsatt medvetande, t.o.m. medvetslöshet. Till symptomen kan också höra kramper, andningssvårigheter och en långsam puls.

En person som andats in kolmonoxid har ofta röda läppar och rosig hy.

Kolmonoxidförgiftning kan leda till bestående neurologiska skador.

Vad göra?

Symptomen vid osförgiftning kan vara diffusa och svåra att känna igen. Om en person som vistats i ett utrymme där det kan ha förekommit kolmonoxid får något av symptomen ovan, ska man alltid utgå ifrån att det kan vara frågan om kolmonoxidförgiftning:

För personen omedelbart ut i friska luften.

– Ring 112.

Lindriga symptom, såsom huvudvärk, kan gradvis försvinna av sig själva inom några timmar. Med hjälp av syrgas, som kan ges i ambulans och på sjukhus, försvinner dock kolmonoxiden betydligt snabbare ur kroppen.

Personer som har andra neurologiska symptom än huvudvärk, som är eller har varit medvetslösa eller har svåra hjärt- eller kärlsymptom ska alltid behandlas med syrgas i övertryck. Det samma gäller också symptomfria patienter med stora mängder kolmonoxid i blodet, vilket man ju inte kan avgöra själv. Gravida kvinnor utgör en egen grupp.

Syrgasbehandling i övertryck minskar risken för bestående neurologiska skador.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan