Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Borrelios - symptom

Från 2012
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.

Borrelios är en besvärlig infektionssjukdom som kan vara svår att känna igen för både lekmän och läkare. Den karakteristiska röda ringen runt fästingbettet uppkommer bara vid ca hälften av alla smittor och de senare symptomen kan vara konstiga och ospecifika. Här berättar två av landets borreliosexperter om symptom som borde få varningsklockorna att ringa.

Några dagar efter bettet av en fästing som överfört borreliabakterier uppkommer de första, lokala hudsymptomen.

Den röda och ibland kliande svullnad som ofta uppstår genast efter ett fästingbett och försvinner inom några dagar är en allergisk reaktion och ingenting att oroa sig över.

Den mest klassiska hudförändringen vid en borreliasmitta är en röd ring runt det ställe där fästingen har suttit. Hudutslaget kallas erythema migrans (rodnad som vandrar, byter plats) och uppkommer några dagar efter att man infekterats med borrelia. Ringen sprider sig långsamt utåt från bettstället och lämnar ofta ett blekare område innanför, med en röd mitt där fästingen har suttit.

Alla hudförändringar antar dock inte formen av en ring. Hela området kan ha samma färg, eller rodnaden kan uppträda som flera mindre fläckar.

En rodnad som blir större än 5 cm i diameter och finns kvar ännu en vecka efter bettet ska antas vara en borreliainfektion och behandlas med antibiotika.

Tyvärr finns det borreliainfektioner som inte förorsakar några hudförändringar alls.

Om infektionen inte blir behandlad i det första skedet finns det en risk att den sprider sig till andra organ, som leder eller nervsystem.

Symptom på att infektionen har spridit sig kan komma allt från några veckor till många månader efter smittan och kan ta sig många olika uttryck.

Bland de vanligaste symptomen finns förlamningar, framför allt i ansiktet, känselbortfall, nervvärk, huvudvärk, onormal trötthet, onormal muskelvärk och inflammation i en eller flera, framför allt större, leder.

Infektionen kan förorsaka en kronisk inflammation i huden, framför allt på händernas eller fötternas ovansida.

I sällsynta fall kan infektionen ge symtom från hjärta eller ögon.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.