Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Bilirubin

Från 2011
Uppdaterad 27.05.2013 16:41.
ljusbehandling av gulsot på nyfödd
Bild: iStock/KarenMower

Vad är bilirubin och vad betyder hyperbilirubinemi?

Läs läkarens svar:

Bilirubin är en slaggprodukt som bildas när slutanvända röda blodkroppar bryts ner. Sitt namn till trots (från latinets bilis = galla och ruber = röd, rödfärgad) är bilirubin gult. Bilirubin ger färg år både urin och avföring.

När allting fungerar som det ska transporteras bilirubinet från blodplasman till levern, där det binds vid glukuronsyra och förs med gallan ut till tarmen. En del av bilirubinet sugs upp av tarmen och återvänder via det s.k. enterohepatiska kretsloppet tillbaka till levern. Resten försvinner ut med avföringen. En liten del av bilirubinet avsöndras med urinen.

Hos vuxna och barn över en månad ska bilirubinvärdet i blodet ligga mellan ca 5 och 20 µmol/l.

Om kroppen inte kan göra sig av med det bilirubin som bildas stiger halten i blodet. Man talar då om hyperbilirubinemi (hyper = över, -emi kommer från grekiskans haima = blod).

Orsaken till hyperbilirubinemi kan vara att det bildas mera bilirubin än normalt eller att kroppens förmåga att göra sig av med slaggprodukten är nedsatt.

Symptom

Hyperbilirubinemi förorsakar gulsot (ikterus) med gulaktig hy och gula ögonvitor. I samband med gulsoten förekommer också klåda. Urinen färgas mörk.

Gulsot är alltid ett symptom som ska tas på allvar.

Gulsot

Gulsot skall alltid undersökas. Att huden och ögonvitorna blir gula kan bero på ofarliga åkommor, som gallsten eller medfödda blodavvikelser, men kan också vara tecken på en leversjukdom eller en tumör i gallvägar eller bukspottkörtelgång.

Ifall hyperbilirubinemin beror på att färgämnet inte slipper ut via gallvägarna till tarmen mister avföringen sin mörka färg och blir ljusare än normalt.

Orsaker

Hyperbilirubinemi kan uppstå om de röda blodkropparna förstörs i snabbare takt än de borde. Denna s.k. hemolys kan ses exempelvis vid autoimmun hemolys, hos personer vars röda blodkroppar har en avvikande form (t.ex. sfärocytos) och därför förstörs snabbare än normalt och hos personer med den ärftliga och ofarliga enzymdefekten Gilberts syndrom.

Innan man började vaccinera Rh-negativa mammor med anti-D-immunoglobulin kunde Rh-positiva nyfödda drabbas av hemolys och livsfarlig hyperbilirubinemi om deras blod inte byttes ut.

Oberoende av Rhesusinverkan drabbas ca tio procent av alla nyfödda i viss grad av hyperbilirubinemi p.g.a. att mängden röda blodkroppar vid födseln är stor och att fler blodkroppar än normalt bryts ner under de första levnadsdagarna. Hos nyfödda klarar levern heller inte av att binda bilirubinet lika väl som hos äldre.

När bilirubin utsätts för ljus blir det mera vattenlösligt och kroppen har lättare att göra sig av med det, vilket är orsaken till den ljusbehandling som bebisar med gulsot får vara med om.

Hyperbilirubinemi och gulsot uppstår också om levern av någon orsak, t.ex. hepatit eller levertumör, inte klarar av att göra sig av med kroppens bilirubin.

Hyperbilirubinemi uppstår också om det i gallvägarna finns ett hinder så att gallan och det bundna bilirubinet inte kan lämna kroppen. Detta kan vara fallet vid gallsten och andra sjukdomar som förorsakar förträngningar i gallvägarna, såsom bukspottkörtelinflammation och bukspottkörtelcancer.

Gulsot kan alltså bero på allt från helt ofarliga blodavvikelser till en svår hepatit eller tumörsjukdom. Gulsot är alltid ett symptom som skall undersökas utan dröjsmål.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.