Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Diabetes typ 2 – symptom på

Från 2011
Uppdaterad 03.12.2014 10:21.
Bild: Yle/Arja Lento

När borde man kontrollera sitt blodsocker? När ska man misstänka att man har diabetes typ 2?

Läs diabetesexpertens svar:

Diabetes typ 2 ger i princip samma symptom som diabetes typ 1, d.v.s. ökad törst, ökad urinering, onormal trötthet och dimsyn, men sjukdomen utvecklas långsamt och symptomen uppträder inte förrän i ett relativt sent skede, när blodsockret stigit tillräckligt högt.

Redan innan de märkbara symptomen uppkommer börjar dock blodkärl, ögon, njurar och hjärta ta skada.

Diabetes typ 2 utvecklas långsamt under många år (5-20 år). Perioden kallas för prediabetes och många undersökningar har visat att livsstilsförändringar som bestående viktminskning, mera motion och ökat fiberintag effektivt förhindrar att diabetes bryter ut. Prediabetes ger vanligtvis inga symtom, men kommer fram då man mäter blodtryck, midjemått och blodvärden.

En allmänt frisk person kan gärna låta kontrollera sitt blodsocker i 40-45 årsåldern. Personer i riskgruppen gör klokt i att första gången testa sig redan vid ca 30 års ålder och därefter regelbundet. Uppkomsten av nya diabetesfall ökar mest bland överviktiga och fysiskt inaktiva unga i åldern 25-35 år.

Till riskgruppen hör personer med:

- Genetisk predisposition. Speciellt om ens föräldrar eller syskon har diabetes, men också om föräldrarnas syskon har sjukdomen, ska man vara på sin vakt.

- Tidigare graviditetsdiabetes. Ca en tredjedel av de kvinnor som haft diabetes under en graviditet utvecklar senare diabetes typ 2.

- Övervikt. Över 80 % av dem som insjuknar i diabetes typ 2 är överviktiga.

- Förhöjt blodtryck. Högt blodtryck och högt blodsocker går ofta hand i hand.

Sjukdomen föregås oftast av metabolt syndrom, d.v.s. en ansamling ogynnsamma faktorer: bukfetma, högt blodtryck, avvikande blodfettvärden (högt LDL, lågt HDL och höga triglyceridvärden), leverförfettning och risk för gikt. Upp till 90% av alla typ 2-diabetiker har för mycket fett i levern dvs en fettlever.

Hör mera om insulinresistens och metabolt syndrom.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan