Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Hb – för högt – orsaker till

Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
blodprovstagning

Varför får man ett för högt Hb-värde?

Läs hematologens svar:

Ett onormalt högt hemoglobin betyder att antalet röda blodkroppar är större än normalt. Ett stort antal röda blodkroppar kallas erytrocytos (erytrocyt = röd blodkropp).

Om hemoglobinvärdet (Hb) hos en kvinna överstiger 155 g/l eller hos en man 167 g/l är det fråga om erytrocytos.

Erytrocytosen kan vara relativ, dvs mängden röda blodkroppar är oförändrad, men blodplasmans volym har minskat och de röda blodkropparna utgör därför en större del av den totala volymen. (Plasma = det som blir kvar av blodet om alla blodkroppar tas bort.)

En relativ erytrocytos ses t.ex. vid uttorkning och kan också ses hos storrökare och överviktiga. Ca 75 % av alla erytocytoser är relativa.

Om de röda blodkropparnas faktiska antal är förstorat talar vi om en absolut erytrocytos. En absolut erytrocytos ses bl.a. vid blodsjukdomen polycythemia vera.

Polycythemia vera är en kronisk och långsamt framskridande blodsjukdom, vid vilken benmärgens produktion av röda blodkroppar är kraftigt ökad. Också antalet vita blodkroppar (leukocyter) och blodplättar (trombocyter) brukar vara förstorat.

Vissa sjukdomar och yttre faktorer ökar benmärgens produktion av röda blodkroppar. Man talar då om en sekundär erytrocytos (som också är absolut).

Sekundär erytrocytos uppkommer om kroppens syretillgång under en längre tid är lägre än vanligt. Antalet röda blodkroppar ökar då för att optimera syretransporten till kroppens vävnader. En ökad produktion av röda blodkroppar uppstår därför vid obstruktiva lungsjukdomar och om vi vistas i tunn luft i bergstrakter, vilket utnyttjas av idrottsmän inför tävlingar.

Om det kroppsegna hormonet erytropoietin (EPO) används felaktigt i höga doser, vilket förekommer bl.a. inom idrottsdopning, uppstår erytrocytos.

Sekundär erytrocytos ses också vid vissa hjärtsjukdomar, njursjukdomar och vissa former av cancer.

Det finns också ärftliga blodavvikelser där antalet röda blodkroppar är större än normalt.

Erytrocytos ökar blodets syreupptagningsförmåga. Det ökade antalet röda blodkroppar gör dock blodet tjockare och mera trögflytande, vilket inte alltid är så bra.

Den bakomliggande orsaken (uttorkning, rökning, lung- och hjärtsjukdomar) till erytrocytosen skall, om möjligt, rättas till. Ibland minskar man antalet röda blodkroppar med hjälp av venesektion, d.v.s. "åderlåtning". Venesektion används alltid, vid sidan av eventuella mediciner, vid polycythemia vera.

Läs mera om polycythemia vera
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.