Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Diafragmabråck

Från 2011
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Bild: YLE/Jessica Edén

Är diafragmabråck och matstrupsbråck samma sak? Kan det opereras?

Läs kirurgens svar:

Diafragman (mellangärdet) är den kupolformade muskel- och bindvävsplatta som skiljer bröstkorgen från bukhålan. Matstrupen går genom en öppning (som kallas hiatus) i diafragman ner till magsäcken, som befinner sig i bukhålan. Gränsen mellan matstrupe och magsäck, den s.k. gastroesofageala junktionen, ska alltså befinna sig under mellangärdet.

Om öppningen i mellangärdet blir förstorad kan en del av magsäcken tryckas upp i bröstkorgen och hamna ovanför mellangärdet. Man talat då om ett diafragmabråck.

Om man använder ordet matstrupsbråck syftar man på samma sak. Man brukar dock benämna bråck efter det ställe som bråcket buktar ut genom (jmf navelbråck och ljumskbråck) och inte efter den del som buktar ut (tarm, eller i det här fallet matstrupe). Därför borde man hellre använda termerna diafragmabråck, bråck i mellangärdet eller hiatus hernia (hernia = bråck).

Diafragmabråck är inte ovanliga. Risken för att ett bråck ska bildas ökar med stigande ålder och övervikt. Diafragmabråck uppkommer ibland under graviditet.

Misstänker man ett diafragmabråck ställs diagnosen lättast med hjälp av en gastropskopiundersökning.

Olika typer av bråck

Många diafragmabråck rör sig på båda sidor om mellangärdet. Den gastroesofageala junktionen och en del av magsäcken glider då ibland förbi diafragman upp till bröstkorgen och befinner sig däremellan på sitt rätta ställe i bukhålan. Sådana bråck kallas sliding hernia (glidande bråck) och ger sällan svåra symptom.

Vid s.k. paraesofageala bråck har en del av magsäcken tryckts upp i bröstkorgen, till vänster om matstrupen, medan den gastroesofageala junktionen (gränsen mellan matstrupe och magsäck) är kvar under diafragman. Paraesofageala bråck glider inte tillbaka av sig själva och kan ge besvär i form av tryckkänsla och svårigheter att svälja.

Halsbränna ska skötas

Vid diafragmabråck blir slutarmuskeln i matstrupens nedersta del ofta förslappad. Surt magsäcksinnehåll kan då komma upp i matstrupen och ge upphov till halsbränna och sura uppstötningar.

Det sura maginnehållet irriterar matstrupens slemhinna och ökar på lång sikt risken för ärrbildning och matstrupscancer. Därför brukar patienter med diafragmabråck och halsbränna behandlas med syranedsättande mediciner.

Operation

Om patienten får biverkningar av medicinerna eller om patienten trots medicinerna fortfarande har besvär av sitt diafragmaråck kan bråcket opereras.

Vid operationen förs den del av magsäcken som varit på fel ställe tillbaka ner i bukhålan och man gör sedan en s.k. fundoplikation (fundus = magsäckens översta del), där man viker två flikar av magsäcksväggen runt matstrupens nedersta del och fäster dem vid varandra och vid matstrupen.

Fundokplikationen hindrar bråcket från att återbildas och återställer den övre magmunnens ventilfunktion, som låter maten passera ner och hindrar surt maginnehåll från att åka upp. Vid behov kan dessutom diafragmaöppningen göras mindre.

Operationen görs idag så gott som alltid med titthålsteknik och resultaten brukar vara goda. Operationen medför dock vissa risker, varför man inte opererar så länge patienten klarar sig med mediciner.

Svårigheter att svälja, rapa och kräkas hör till de vanligaste komplikationerna efter en fundoplikation. I dessa fall kan man behöva göra en ny operation och vidga öppningen i övre magmunnen.

Trots operation får en del av patienterna senare tillbaka sina symptom och blir tvungna att använda syrablockerande mediciner eller genomgå en ny operation.

Läs mera om egenvård och läkarbehandling av samt komplikationer vid halsbränna
Läs om behandling av halsbränna under graviditet.
Läs om hur en gastroskopiundersökningår till.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan