Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Aneurysm i bukaorta

Uppdaterad 17.04.2013 13:53.
Flera röntgenbilder på hjärnan.

65-årig man har fått veta att han har ett aneurysm i bukaorta, med en diameter på 5,2 cm. Han ska på nästa ultraljudsundersökning om 6 månader. Han oroar sig för att aneurysmet ska spricka och undrar om han själv kan påverka att det inte blir större. Hans läkare har sagt att han ska leva normalt, men inte lyfta något tyngre än 10 kg.

Läs kardiologens svar:

Med aneurysm förstår man en lokal utvidgning av ett kärl. Om utvidgningen sitter i kroppens huvudpulsåder talar vi om aortaaneurysm. Befinner sig aortaaneurysmet ovanför mellangärdet kallas det för ett thorakalt (bröstkorgs-) aneurysm och om det är nedanför mellangärdet kallas det ett abdominalt (buk-) aneurysm.

Största delen av aneurysmen befinner sig i bukaortan nedanför njurartärerna.

Manligt kön, ökad ålder, högt blodtryck, rökning, diabetes samt förhöjt kolesterol ökar risken för aneurysm. Hos ca. 5% av alla män över 60 år finner man ett aneurysm.

Den primära orsaken till aneurysm är främst ateroskleros (ca. 80%). Med ökad ateroskleros ("åderförkalkning") blir kärlväggen svagare och ger till slut efter.

Symptom

Aortaaneurysm i buken förorsakar sällan kliniska besvär.

Ibland kan aneurysm i bukaorta märkas som en pulserande resistens när man känner på buken.

I det skede ett aneurysm ger upphov till smärta är det ofta frågan om ett livshotande tillstånd och ett tecken på att aneurysmet håller på att spricka. Intensiv buksmärta som strålar ut mot nedre delen av ryggen är det mest karakteristiska symtomet vid ett akut tillstånd och kräver omedelbar läkarvård.

Aneurysm i bukaorta upptäcks ofta som ett bifynd vid t.ex. en ultraljudsundersökning, en datortomografi, eller en magnetundersökning av buken.

Även i en vanlig röntgenbild av buken kan man med stor sannolikhet fastställa ett aneurysm eftersom kärlväggen i de flesta fallen är förkalkad. För bedömning av storleken behövs det dock ultraljud, datortomografi eller magnetundersökning.

När operera?

Då ett aneurysm har diagnostiserats måste det följas med. Hur snabbt följande kontrollbesök sätts in beror på storleken. Om aneurysmet då det diagnostiseras är över 4,5 cm gör man en ny ultraljudsundersökning efter 6 månader.

Aneurysm med en diameter under 5,5 cm rupturerar (spricker) sällan. Eftersom en operation av aorta är förknippad med vissa risker vill man inte operera innan det behövs.

Aneurysm med en diameter på över 5,5 cm och aneurysm som växer mer än 0,5 cm/år bör åtgärdas antingen genom operation eller med hjälp av en stent (utvidgat rörformigt nät) som förs in via kärlet.

Vad kan man göra själv?

Ingalunda alla aneurysm växer sig så stora att de behöver åtgärdas. De flesta håller sig under 5,0 cm och sköts konservativt, genom att minska riskfaktorerna för ateroskleros.

Patienten uppmanas att sluta röka, ett högt blodtryck skall skötas omsorgsfullt, höga kolesterolvärden skall åtgärdas och för patientens del görs ett program för regelbunden kontroll av aneurysmet, med hjälp av ultraljud eller datortomografi.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.