Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Diabetes typ 2 – diagnos

Från 2010
Uppdaterad 17.04.2013 13:53.
Bild: Yle/Tuula Nyberg

När ges diagnosen diabetes typ 2?

Blodsockervärdet fastställs med hjälp av ett blodprov som tas från armen, efter att patienten har varit oäten i åtminstone 8 timmar.

Diagnosen diabetes ges om fastesockret vid två separata blodprov är 7 mmol/l eller mera.

Om fastesockret rör sig på gränsen kan en sockerbelastning göras. Vid en sockerbelastning får patienten på fastande mage dricka en söt lösning innehållande 75 gram glukos. Före sockerbelastningen och två timmar efter intaget av sockerlösningen tas blodprov. Om det andra provet visar ett plasmaglukosvärde som överstiger 11 mmol/l anser man att patienten har diabetes.

Idag inleder man tablettmedicinering genast då en patient fått diagnosen diabetes. En omedelbar insättning av läkemedel anses skjuta upp risken för framtida komplikationer och göra sjukdomsprocessen lindrigare.

I början av sjukdomen klarar sig de flesta typ 2-patienter med medicinen metformin. Om sockerbalansen trots medicinen inte hålls inom tillåtna gränser kompletterar man med andra tablettmediciner eller övergår till insulin. Det finns också en annan form av injicerbar medicin för personer med typ 2 diabetes som inte är insulin och som kallas för GLP-1-receptoragonister.

Samtidigt får patienter med diabetes typ 2 hjälp med att se över sina levnadsvanor. En sänkning av blodsockret, vikten, blodtrycket och kolesterolvärdet minskar risken för framtida blodkärls- och andra diabeteskomplikationer.

Också om man idag omedelbart sätter in mediciner och inte, som förr, börjar med kostomläggning, har finländska studier visat att om patienter med diabetes typ 2 lyckas gå ner ordentligt i vikt kan blodsockret sjunka så mycket att de t.o.m. slipper diagnosen diabetes. För att uppnå detta och slippa medicinering krävs en ordentlig omläggning av levnadsvanorna och alltså en rejäl bantning över en längre tid.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan