Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

T4 och TSH - vad betyder de?

Uppdaterad 03.03.2016 17:32.
Provrör med blod.

Vad betyder TSH och T4, som tas för att kontrollera sköldkörtelns funktion?

Sköldkörteln (tyreoidea) producerar två hormoner, tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Hormonerna bildas av ett protein och fyra respektive tre jodatomer per hormonmolekyl. Största delen av de hormoner som produceras är T4. Ute i kroppen omvandlas dock en stor del av T4 till T3.

Sköldkörtelhormonerna spelar en viktig roll vid kroppens ämnesomsättning. Om sköldkörteln insöndrar för mycket hormoner går kroppen på övervarv, med bl.a. snabb puls, svettningar, ökad aptit och viktnedgång som följd. Om produktionen av sköldkörtelhormoner är nedsatt går kroppen på sparlåga och symptomen kan då vara t.ex. frusenhet, trötthet, viktuppgång och förstoppning.

TSH är en förkortning av tyreoideastimulerande hormon, dvs. sköldkörtelstimulerande hormon eller tyreotropin. TSH produceras i hypofysen och styr sköldkörtelns produktion av hormoner. Ju mera TSH som hypofysen insöndrar, desto mera T4 och T3 får sköldkörteln i uppdrag att producera.

De två hormonproducerande körtlarna (sköldkörteln och hypofysen) står i ständig växelverkan med varandra genom ett välfungerande återkopplingssystem. Halterna av T3 och T4 som sköldkörteln insöndrat i blodet registreras i hjärnan av hypotalamus, som på basen av hur höga halterna är ger order till hypofysen att insöndra mera eller mindre TSH, beroende på om den anser att kroppen behöver mera eller mindre sköldkörtelhormon.

Om sköldkörtelns produktion av tyroxin (T4) minskar till följd av t.ex. en sköldkörtelinflammation ger alltså hypotalamus order till hypofysen att insöndra större mängder tyreoideastimulerande hormon (TSH) för att få sköldkörteln att arbeta hårdare. Om blodet innehåller för mycket sköldkörtelhormon ger hypotalamus order åt hypofysen att minska produktionen av TSH och på så sätt bromsa sköldkörtelns aktivitet.

Ett högt TSH-värde ses alltså ofta tillsammans med ett lågt T4-värde och vice versa:

Ett förhöjt TSH och ett lågt T4 tyder på att sköldkörteln av någon anledning blivit lat och att hypofysen försöker piska den att producera mera tyroxin. Den bakomliggande orsaken kan t.ex. vara att sköldkörteln tagit skada efter en inflammation (tyreoidit) eller att en del av sköldkörtelns vävnad har förstörts vid en medicinsk behandling.

Ett lågt TSH och ett förhöjt T4 betyder att blodet innehåller för höga halter av tyroxin och att hypofysen försöker bromsa sköldkörtelns hormonproduktion genom att insöndra mindre TSH. Orsakerna kan vara t.ex. Basedows sjukdom (giftstruma), en inflammation i sköldkörteln (tyreoidit) eller överdosering av tyroxinmedicin.

Ett lågt TSH och ett lågt T4 tyder på en tumör som trycker på hypofysen och hindrar den att producera tillräckligt mycket hormoner. Dessa tumörer är ovanliga.

Halterna av TSH är ofta de som först ändras vid problem i sköldkörteln. Uttryckligen för att de vid behov stiger eller sjunker kan nivån av T4 till en början hållas inom gränsvärdena trots en sjukdom i sköldkörteln.

Ofta är därför en mätning av patientens TSH tillräckligt för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Om patienten däremot har symptom antingen på en över- eller underfunktion i sköldkörteln ska gärna både TSH och T4 kontrolleras. Om båda värdena är normala men patienten trots det har symptom kan det löna sig att kontrollera också halterna av T3 i blodet.

Blodproven som tas kallas i Finland S-TSH, där S står för serum, och S-T4V, där V står för vapaa, dvs. fritt.

Läs mera om:
Labbprovet TSH
Labbprovet T4-V
Hypotyreos (underfunktion)
Basedows sjukdom (överfunktion)

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Mer om ämnet på Yle Arenan