Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Angina pectoris – stabil och instabil

Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Angina pectoris kan kännas som en kramande känsla över bröstet. Bild:Yle/Arja Lento

Vad är det för skillnad på stabil och instabil angina pectoris?

Med angina pectoris (från latinets angere = förtränga och pectus = bröst) avses den smärta eller tryckande känsla som uppstår då hjärtmuskeln får för lite syre. Syrebristen (iskemin) uppkommer då kranskärlen, som omger hjärtat, inte förmår förse hjärtmuskeln med det blod den behöver. Om syrebristen blir långvarig skadas den berörda delen av hjärtmuskeln. Då talat vi om en infarkt.

Vid en kranskärlssjukdom (koronar ateroskleros, "åderförkalkning" av kranskärlen) är kranskärlen förträngda pga. plackbildning och styvare än friska kärl. I vila klarar också förträngda kranskärl för det mesta av att förse hjärtat med det blod det behöver. Vid fysisk ansträngning och psykisk stress ökar dock hjärtats behov av syre. Om kärlen då är förträngda kan de inte tillräckligt snabbt förse hjärtat med en tillräcklig mängd blod.

Det klassiska angina pectoris-symptomet är en tryckande eller kramande känsla eller smärta i bröstet. Smärtan kan också stråla ut i vänster axel eller arm. Den kan också kännas i halsen eller käken, buken eller ryggen. Ibland är illamående eller andfåddhet de enda symptomen på en kranskärlssjukdom.

112

Ring 112 om du misstänker att du själv eller någon annan har hjärtinfarkt.
Också ovanligare symptom, som illamående eller andnöd kan vara symptom på en infarkt, speciellt hos äldre personer.

Typiskt för en stabil angina pectoris är att symptomen börjar vid ansträngning, försvåras när belastningen fortsätter och försvinner inom några minuter efter att ansträngningen upphört, eller patienten tagit nitro. Symptomen kan bli värre av kyla och efter en måltid och kan utlösas också av psykisk stress.

Patienter som lider av stabil angina pectoris brukar uppleva symptomen som likadana varje gång de kommer och vet ungefär hur mycket de kan anstränga sig innan de får symptom.

Om symptomen inte lättar inom 15-20 minuter efter att ansträngningen upphört (och hjärtats syrebehov minskat till det normala) eller patienten tagit nitro (som vidgar kranskärlen) skall man misstänka en hjärtinfarkt och ringa efter hjälp.

Instabil angina pectoris är ett syndrom som rör sig i zonen mellan stabil angina pectoris och infarkt. Det kan t.ex. vara frågan om en blodpropp som förorsakar symptom, men som inte täpper till kransartärerna så fullständigt att en infarktskada uppstår.

Risken för en hjärtinfarkt är alltid större vid instabil angina pectoris, än vid stabil, och en instabil angina kräver därför en noggrannare uppföljning och ofta en annan vård.

Den allvarligaste formen av instabil angina pectoris är då kranskärlssjukdomen ger symptom också i vila.

Till gruppen instabil angina räknas också alla fall av stabil angina pectoris som plötsligt försämras.

Dit räknas också alla nya (nyare än 1-2 mån) fall av angina pectoris. Dessa patienter får oftast efter en tid diagnosen stabil angina pectoris.

God medicinsk praxis-rekommendationer om hjärtinfarkt
Finlands hjärtförbund
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.