Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Blodförgiftning (sepsis)

Från 2010
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.

Vad är blodförgiftning? Doktorn svarar:

Blodförgiftning (sepsis, septicemi = bakterier i blodet) uppstår när en bakterieinfektion sprider sig till blodbanorna. Själva förgiftningen förorsakas av gifter som frigörs från bakterierna. När bakterierna är i blodbanan kan symptomen bli allvarliga.

Varje gång vi borstar tänderna eller får tandsten borttagen får vi en liten mängd bakterier i blodet. Samma sak gäller vid alla små sår. I de allra flesta fallen tar vårt eget försvarssystem (bl.a. de vita blodkropparna) hand om bakterierna innan de hinner sprida sig.

Vid en alltför stor anstormning av bakterier eller om immunförsvaret av någon anledning är nedsatt klarar dock inte vårt försvarssystem av att oskadliggöra bakterierna. Dessa börjar då istället föröka och sprida sig i hela kroppen. I typiska fall får patienten då frossa och hög feber. Hos äldre personer kan symtomen vara mer diffusa, som illamående och allmän sjukdomskänsla.

I värsta fall leder septicemin till att de giftiga ämnen som finns i bakterierna får blodkärlen att utvidga sig. Man får då ett blodtrycksfall och en septisk chock. Vid septisk chock sjunker blodtrycket till långt under 100, vilket är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar vård.

Blodförgiftningen kan också skada vitala organ.

Varifrån kommer bakterierna?

Den vanligaste källan till sepsisbakterier är obehandlade urinvägsinfektioner, speciellt hos äldre herrar med prostataförstoring, men också hos damer. Ibland föregås sepsis som härstammar från urinvägarna av urinvägssymptom, men inte alltid. Symptomen på att infektionen har spridit sig är ofta frossa och feber, men kan också vara endast illamående.

Behandling

Blodförgiftning sköts på sjukhus, med intravenöst antibiotikum. Vid många ingrepp, där det finns en risk för sepsis (t.ex. tandutdragningar eller biopsier i samband med mag- eller tarmskopier på personer med nedsatt immunförsvar) ges antibiotika profylaktiskt (i förebyggande syfte).

Också t.ex. patienter som har fått en ny hjärtklaff ska före ingrepp få profylaktisk antibiotika, eftersom bakterier lätt får fäste i den nya klaffen.

När det röda strecket når hjärtat...

I folkmun används ordet "blodförgiftning" ofta felaktigt när man avser lymfangit. Lymfangit är en infektion i lymfkärlen, vilken oftast har sin början i ett infekterat sår. Infektionen gör att lymfkärlet utvidgas, vilket leder till att också de små, omkringliggande blodkärlen utvidgas. Dessa små blodkärl syns som ett rött streck i huden.

"När det röda strecket når hjärtat, då dör man" lydde Krösa-Majas domedagsprofetia över Alfreds lymfangit i Emil i Lönneberga. Som i så mycket annat överdrev hon här. Lymfangit är inte alls någon livshotande åkomma. Den kan dock ge sviter t.ex. i form av bestående svullnad. Man behandlar därför gärna också lymfangiter med antibiotika.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.