Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Diskbråck – vanligaste ställena för

Från 2010
Uppdaterad 30.04.2013 22:35.
Kotguide

Kan man få diskbråck var som helst i ryggraden?

Diskar (mellankotsskivor) finns mellan så gott som alla kotor i vår ryggrad. I princip kan det ske en prolaps i vilken disk som helst. I praktiken är det dock de mest rörliga ställena av ryggraden, dvs. nacken och framför allt ländryggen, som brukar råka ut för diskbråck.

I nacken kan de tre nedersta hals-, dvs. cervikalkotorna (C5, C6 och C7) drabbas. Ett diskbråck i nackregionen leder till en smärta som strålar från nacken ner i armen och ut mot ett eller flera fingrar. Smärtan brukar uppkomma plötsligt och efter hand förvärras. Domningar och känselbortfall kan förekomma. Hostningar, skakningar och ansträngning förvärrar smärtan. Patienten håller ofta nacken i en onormal ställning för att lindra värken.

En läkare kan på basen av kliniska undersökningar säga i vilket nackkotsmellanrum ett diskbråck sitter. En magnetundersökning kan göras för att bekräfta diagnosen.

Bröstkotorna (torakalkotorna) är mindre rörliga och drabbas sällan av diskbråck.

Ländryggen är rörlig och diskarna mellan ländkotorna (lumbalkotorna) eller sista lumbalkotan (L5) och första korsryggskotan (S1) är de vanligaste ställena för diskbråck. Ett diskbråck i ländryggen ger sig oftast först till känna som lokal smärta. Smärtan kan uppkomma plötsligt eller utvecklas gradvis under en längre tid.

Om ischiasnerven, som löper ut vid nedre delen av ländryggen, irriteras av diskbråcket kan ryggvärken följas av smärta i det område som nerven innerverar. En irriterad ischiasnerv ger upphov till en värk som strålar ut över skinkan, ner längs benets baksida och ibland ända ut till tårna.

Vid diskbråck kan ibland den svans av nervtrådar (cauda equina = hästsvans) som löper ut vid ryggmärgens slut ta skada. Ett s.k. cauda equina-syndrom med domningar i underlivet, urineringssvårigheter och avföringsinkontinens är en orsak till omedelbar operation.

Ett diskbråck kan också förorsaka känselbortfall eller förlamningar i fot eller ben. Också dessa prolapser skall opereras.

En läkare kan på basen av kliniska underökningar avgöra var i ryggen prolapsen eller prolapserna sitter. Om t.ex. patienten känner smärta som strålar ut från ryggen och ner i benet då han ligger ner och benet lyfts rakt upp (Lasegues test) tyder det på en irritation av femte ländryggskotan (L5) eller första korsbenskotan (S1), vilka är de ställen som oftast ger upphov till ischiassmärta. Liknande test finns för att hitta prolapser i andra kotmellanrum.

Före en eventuell operation görs också en magnetundersökning för att med säkerhet se var prolapsen befinner sig och hur kotorna mår.

Korskotorna (sakralkotorna) nedanom ländkotorna och svanskotorna längst ner är sammanvuxna till korsbenet respektive svansbenet och saknar diskar.

Läs mera om diskbråck
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.