Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

INR-värdet – vad anger det?

Från 2010
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.

Vad betyder INR-värdet som kontrolleras i samband med Marevanmedicineringen?
Läs hematologens svar.

Läkemedlet warfarin, som i Finland säljs under namnet Marevan, hämmar leverns förmåga att bilda koagulationsfaktorer.

Marevan används av patienter som har en förhöjd risk för blodpropp, t.ex. personer med förmaksflimmer eller konstgjorda hjärtklaffar. När blodet inte koagulerar (levrar sig) lika lätt minskar risken för blodpropp. Samtidigt ökar dock benägenheten för blödningar. Vid behandling med Marevan försöker man uppnå en balans mellan risken för blodpropp och risken för blödningar.

Råttgift

Om du tar Marevan äter du egentligen råttgift. Råttgift består av varfarin, som förorsakar spontana, inre blödningar hos råttorna, vars INR-värde, om någon mätte det, skulle vara väldigt högt. Det finns alltså en bra orsak till att du kallas till regelbundna kontroller av ditt INR-värde.

Patienter reagerar olika på warfarin-behandlingen och leverns förmåga att bilda koagulationsfaktorer kan variera beroende på kost, andra mediciner, alkoholintag och allmäntillstånd. Därför är det viktigt att regelbundet följa med hur blodet mår och vid behov korrigera medicindosen.

INR är en förkortning av International Normalized Ratio, dvs. internationellt normaliserat förhållande. INR-provet är ett uttryck för aktiviteten hos de K-vitaminberoende koagulationsfaktorer (II, VII och X) som levern producerar.

K-vitamin behövs då levern producerar koagulationsfaktorer. Ett ökat intag av K-vitamin gör att effekten av Marevan minskar och INR-värdet sjunker.

INR-värdet anger förhållandet mellan levringsförmågan av blod som innehåller Marevan och blod som inte innehåller Marevan. Ju högre INR-värde, desto större inverkan har Marevanet haft på blodets koagulationsförmåga. Tidigare använde man ordet "förtunningsvärde", vilket är felaktigt, eftersom blodet egentligen inte blir tunnare. Med tunt blod avses anemi.

Normalt INR, utan warfarinbehandling, är 1. INR-värdet stiger sedan, beroende på hur stor inverkan medicinen har på blodets koaguleringsförmåga. Vid ett INR-värde på 10 koagulerar blodet nästan inte alls.

Vid kroniskt förmaksflimmer brukar man försöka uppnå ett INR-värde på mellan 2 och 3. Vid konstgjorda klaffar ska värdet ligga på mellan 2,5 och 3,5 (eller 4), beroende på patientens ålder, eftersom blödningsrisken ökar med stigande ålder.

Läs mera om warfarin
Läs om nyare medicinalternativ

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.