Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

INR-värdet – varför varierar det?

Från 2010
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.

Vad är det som höjer och sänker INR-värdet, så att Marevandoseringen ibland måste justeras?

Vid behandling med Marevan (warfarin) försöker man uppnå en balans mellan riskerna för blodpropp och blödningar.

INR-värdet för en patient med förmaksflimmer ska t.ex. hållas mellan 2 och 3. Sjunker INR-värdet under 2 (utan behandling är värdet ca 1) betyder det att blodets koagulationsförmåga blivit större och risken för blodpropp ökar. Stiger värdet över 3 har koagulationsförmågan minskat, vilket ökar risken för blödningar.

Leverns förmåga att bilda koagulationsfaktorer varierar beroende på kost, andra mediciner, alkoholintag och allmäntillstånd. Därför är det viktigt att regelbundet följa med hur blodet mår och vid behov korrigera medicindosen.

Många andra mediciner har någon form av interaktion (samverkan) med warfarinet och kan antingen försvaga eller förstärka dess effekt. Om man trots det är tvungen att ta en annan medicin samtidigt som Marevan blir det ofta aktuellt med nya INR-mätningar och eventuella korrigeringar av dosen.

Levern behöver K-vitamin för att kunna producera koagulationsfaktorer. K-vitaminet motverkar warfarinets effekt och patienter som står på Marevan uppmanas därför att vara försiktiga med födoämnen som innehåller K-vitamin. Vitaminet är dock inte förbjudet, utan det viktiga är att inte variera intaget alltför mycket. K-vitamin finns i stora mängder i i synnerhet mörkgröna bladgrönsaker, som broccoli, bladkål, brysselkål och spenat, men också i andra grönsaker, bär och frukter, samt i lever.

Många patienter behöver under sommaren en större dos Marevan än på vintern, eftersom man på sommaren ofta äter mera bär, frukt och grönsaker. Det kan därför vara skäl att kolla sitt INR-värde oftare på sommaren än på vinter. Likaså under hösten, om man har för vana att mumsa i sig stora mängder äpplen.

INR-värdet påverkas också av allmäntillståndet och av alkoholkonsumtionen. Ju bättre levern mår desto lättare har den att bilda koagulationsfaktorer och desto större dos Marevan behövs för att bromsa den. Ju mindre alkohol man dricker, ju mera frukt och grönt man äter och ju bättre hela kroppen mår, desto mera medicin måste man alltså äta (sic!). Alkohol och Marevan är dock ingen bra kombination och ska helst undvikas.

Läs mera om INR
Läs mera om warfarin

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.