Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Hjärtinfarkt – vad händer i hjärtat?

Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
En propp i ett kranskärl förhindrar blodförsörjningen och syretillförseln till den drabbade delen av hjärtat. Om syrebristen blir långvarig tar hjärtmuskeln skada
Bildtext En propp i ett kranskärl förhindrar blodförsörjningen och syretillförseln till den drabbade delen av hjärtat.

Vad är det för skillnad mellan en hjärtinfarkt som beror på en förträngning och en infarkt som beror på en propp? Kan man få hjärtinfarkt utan föregående ansträngning?

Enkelt uttryckt leder förträngningar till angina pectoris och blodproppar till infarkt. Proppar kan uppstå när som helst, också i vila. Vi ska komma ihåg att fastän vi själva vilar arbetar hjärtat på, med i medeltal 80 000 till 120 000 sammandragningar i dygnet. Proppar bildas lättare i kärl som är förträngda, men kan även uppkomma i helt normala kransartärer utan förträngningar.

112

Ring 112 om du misstänker att du själv eller någon annan har hjärtinfarkt.
Också ovanligare symptom, som illamående eller andnöd kan vara symptom på en infarkt, speciellt hos äldre personer.

Förutom den stora mängd blod som hela tiden pumpas genom hjärtats förmak och kammare behöver hjärtat också eget blod för att klara sig. Det blodet kommer via kransartärerna, som löper längs med utsidan av hjärtat. Om kranskärlen täpps till så att hjärtmuskeln, eller en del av den, blir utan blod skadas muskeln pga. den syrebrist som uppstår. Då talar vi om en hjärtinfarkt.

Vid en kranskärlssjukdom (koronar ateroskleros, "åderförkalkning" av kranskärlen) är kranskärlens väggar styva, sköra och förtjockade pga. fettinlagringar och bindväv. I början av sjukdomen klarar kranskärlen ändå av att utföra sitt arbete. När förträngningen blir mer accentuerad förhindrar den blodflödet, först vid ansträngning och senare också i vila. Syrebristen i hjärtmuskeln förorsakar smärta (angina pectoris). Om belastningen fortsätter kan hjärtmuskelceller dö, dvs. det uppstår en hjärtinfarkt.

Vanligare är dock att en infarkt uppstår pga. en lokal blodpropp (tromb). Proppen täpper snabbt till kranskärlet och förhindrar blodförsörjningen till den del av hjärtat som kärlet tar hand om.

Ateroskleros ökar risken för blodpropp. På ytan av den aterosklerotiska placken uppstår lätt små sprickor, därifrån bl.a. fett läcker ut i blodet. Trombocyter (blodplättar) fäster sig då omedelbart vid den skadade ytan, adhererar till varandra och bildar en liten klump. En blodpropp har bildats.

Blodproppar kan uppstå utan föregående ansträngning.

Ju snabbare en infarktpatient kommer under vård, desto fortare kan man sätta in trombolysbehandling (som löser upp proppen) eller göra en ballongutvidgning av kranskärlet. Den skada som hjärtat får vid en infarkt är bestående. En del av de muskelceller som dött ersätts senare med bindväv. Hur den påverkar hjärtats funktion är i hög grad beroende av hur stor skadan är. Idag är prognosen ofta god.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.