Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Prostata – hyvling av

Uppdaterad 17.04.2013 13:53.

När görs prostatahyvlingar?

Många äldre män har en förstorad prostata. De åtgärdas inte förrän de ger besvär. Den vanligaste behandlingsmetoden är hyvling.

Vid förstorad prostata (prostatahyperplasi) är det svårt att få urinblåsan ordentligt tömd. Symptomen är därför bl.a. att man måste kissa ofta, också på natten, att det tar en stund innan man får igång urinerandet och att strålen är svag.

En förstorad prostata kan bero på en godartad förändring eller på en elakartad tumör.

Vid misstanke på förstorad prostata tas bl.a. ett prov som mäter blodets halt av PSA (prostataspecifik antigen), som är ett protein som prostatan utsöndrar. Man undersöker också prostatan med hjälp av ultraljud och läkaren känner på prostatan genom att sticka in ett finger i ändtarmen.

Om det efter undersökningarna finns misstanke på cancer tas en provbit (biopsi) av prostatan.

Om man hittar en cancer tar man sedan ställning till vidare behandling, som hormoner och operation eller strålbehandling. Ibland räcker det att man följer med hur cancern utvecklas.

Om besvären beror på en godartad förstoring av prostatan finns det mediciner som hämmar tillväxten av den och mediciner som gör det lättare att kissa. Ofta är dock hyvling det mest effektiva sättet att slippa besvären. Hyvlingen sker via ett endoskop som förs in via urinröret. Hyvelspånen undersöks sedan ännu för att helt säkert fastställa att de inte innehåller elakartade celler.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.