Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

Från 2012
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bild: iStock/lightkeeper

Skällande hosta, andningssvårigheter och heshet i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen och i de alla flesta fallen kan laryngiten skötas hemma. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

Laryngit (struphuvudsinflammation) kan komma som komplikation till en vanlig förkylning. Majoriteten av alla laryngiter förorsakas av parainfluensavirus, men också andra virusinfektioner kan föra med sig en inflammation av struphuvudet.

Hos vuxna är heshet det främsta symptomet vid laryngit. Eftersom barns luftvägar är smalare än vuxnas kan ett inflammerat och svullet struphuvud ge barnet andningssvårigheter.

Laryngit kallas ofta falsk krupp, till skillnad från den ”äkta” och ofta livshotande krupp som förorsakades av difteri.

Också falsk krupp kan behöva sjukhusvård, speciellt om barnet är under ett år eller visar tecken på syrebrist.

Laryngit är vanligast i 2-3 årsåldern. Vissa barn har större benägenhet än andra att få symptom från struphuvudet vid luftvägsinfektion. Med stigande ålder försvinner de typiska laryngitanfallen.

Symptom

Laryngit uppträder i samband med luftvägsinfektioner och symptomen kommer oftast nattetid.

Ett par timmar efter att barnet har somnat vaknar det med en skällande hosta, heshet och andningssvårigheter vid inandning.

De klassiska laryngitsymptomen återkommer ofta under 2-3 nätter för att sedan övergå i en mera slemmig hosta.

Barnet kan klaga över värk i trakten av struphuvudet eller övre delen av bröstet.

Kroppstemperaturen kan variera från normal till hög feber.

Vad göra?

Andningssvårigheterna är ofta skrämmande för både barn och föräldrar. Eftersom gråt och ångest förvärrar symptomen ska man som vuxen försöka hålla sig lugn och lugna sitt barn.

Barnet har lättare att andas om det får sitta upprätt.

Vid värk och feber ska man ge värk- och febernedsättande medicin.

Kall luft gör att slemhinnesvullnaden minskar och barnet får lättare att andas. Första hjälp är därför att hjälpa barnet till ett öppet fönster, där det får andas den kalla luften. (Laryngiter förekommer framför allt vintertid.)

Varm ånga från kokande vatten eller varm dusch rekommenderas inte. Effekten är sämre än den som fås av kall luft och risken finns att barnet skållar sig.

I de flesta fallen räcker den kalla luften till för att barnet ska kunna andas tillräcklig och anfallen går över inom någon timme. Ibland krävs dock sjukhusvård.

Om barnet har mycket svårt att andas eller visar tecken på utmattning ska man kontakta läkare eller ringa efter ambulans. Om barnet blir mycket blekt eller blåaktigt i ansiktet, blå om läpparna eller under naglarna är det ett tecken på att det inte får tillräckligt mer syre.

Barn under ett halvår med andningssvårigheter ska alltid tas till sjukhus.

På sjukhuset finns möjlighet att ge barnet syrgas och lugna inflammationen med kortison eller adrenalin i inhalationsform.

Inför följande anfall

Vissa barn har återkommande laryngiter i samband med olika virusinfektioner. Vid svårare fall kan man rådgöra med sin läkare och vid behov få kortisontabletter att använda som första hjälp för tillfälligt bruk.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.