Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Temporalarterit och polymyalgia rheumatica

Från 2012
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Värk vid tinningarna kan vara tecken på temporalarterit
Bild: ©iStockphoto.com/fredgoldstein

Värk vid tinningarna, i nacken eller i tuggmusklerna kan vara symtom på temporalarterit, en blodkärlsinflammation som obehandlad kan drabba synen.

Symtom | Diagnos | Behandling | Prognos

Temporalarterit är en blodkärlsinflammation som drabbar stora och medelstora artärer. Såsom namnet anger drabbas ofta tinningartärerna. Temporalarterit kan leda till en bestående synförlust. Tidig diagnos och snabb behandling är därför viktiga.

Polymyalgia rheumatica är en inflammatorisk sjukdom som yttrar sig i stelhet och värk i musklerna. Hos t.o.m. 40 procent av personer med polymyalgia rheumatica påträffas en inflammation av tinningartärerna. Temporalarterit och polymyalgia rheumatica har därför uppfattats som närbesläktade tillstånd, som sannolikt har gemensam orsak.

På basis av de förändringar som ses under mikroskop vid undersökning av en provbit av tinningartären har man som övergripande term använt benämningen jättecellsarterit.

Temporalarterit är ingen ovanlig sjukdom. I Finland och det övriga Norden ställs diagnosen årligen hos över 200 av 1 miljon personer äldre än 50 år. Kvinnor insjuknar två till tre gånger oftare än män. Polymyalgia rheumatica är minst tre gånger så vanlig som temporalarterit.

Sjukdomarna debuterar så gott som aldrig före 50 års ålder. Orsaken är okänd. Hållpunkter saknas för att sjukdomarna skulle bero på en bakterie eller ett virus. Något samband med artärskleros har inte heller kunnat bekräftas även om hög ålder utgör en riskfaktor.

Reumaförbundets svenskspråkiga sida
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.