Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Anemi

Från 2012
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Blodpåse
Bild: YLE Bildtjänst Arja Lento.

Anemi (blodbrist, från grekiskans an = o-, icke och haima = blod) är ett tillstånd där blodet innehåller för lite hemoglobin och därför inte klarar av att binda det syre det borde. Också avlägsnandet koldioxid blir lidande. Anemi uppstår om hemoglobinproduktionen är störd eller om antalet röda blodkroppar minskar, pga. minskad produktion eller ökad förlust.

Symptom | Orsaker till anemi

Blodfärgämnet hemoglobin (Hb) är ett protein som finns i blodets röda blodkroppar (erytrocyter). Hemoglobinet sköter om transporten av syre från lungorna ut till kroppens vävnader, där syret behövs för cellernas ämnesomsättning och energiproduktion. Hemoglobinet transporterar därefter restprodukten koldioxid tillbaka till lungorna, därifrån det försvinner med utandningsluften. Vid anemi är mängden hemoglobin så låg att den inte på ett tillfredsställande sätt klarar av att uppfylla cellernas syrebehov.

Gränsvärdena för anemi är ett Hb på under 117 g/l hos kvinnor och 134 g/l hos män. För barn gäller andra gränser och hos gravida kvinnor brukar man acceptera ett lägre värde.

Anemi är egentligen inte en sjukdom, utan ett symptom på en sjukdom. Det är viktigt att hitta den bakomliggande orsaken till blodbristen.

brist på B12 eller folsyra har dessutom de blodkroppar som bildas ett avvikande utseende och fungerar inte som de borde.

Järnbrist är den vanligaste orsaken till anemi.

En speciell sorts anemi, perniciös anemi, uppstår om magsäcken till följd av atrofisk gastrit inte kan producera s.k. intrinsic factor. Intrinsic factor (ibland kallad inre faktor) behövs för att B12-vitaminet skall kunna upptas av tunntarmen. Perniciös anemi är den nästvanligaste anemiformen.

Minskad erytrocytproduktion

Anemi uppstår om benmärgen inte producerar tillräckligt mycket röda blodkroppar, vilket är fallet vid vissa elakartade blodsjukdomar, bl.a. myelodysplasi och metastaser i benmärgen.

Hemolytisk anemi

Röda blodkroppar skall normalt leva ca 120 dygn. Vid vissa sjukdomar förstörs de dock betydligt snabbare, ibland efter bara några minuter. Tillståndet kallas hemolys. Ibland kompenserar kroppen de förlorade blodcellerna genom att öka produktionen av nya röda blodkroppar. Om blodkropparna bryts ner i snabbare takt än de hinner ersättas uppkommer s.k. hemolytisk anemi.

Hemolytisk anemi kan bero på medfödda blodsjukdomar, tex hereditär sfärocytos, där blodkropparna har en avvikande form som gör att de lättare går sönder då de passerar mjälten. Hemolytisk anemi kan också uppkomma som en autoimmun sjukdom, vid mekanisk hemolys vid hjärtklaffproteser, efter blodtransfusioner eller efter vissa infektioner.

En Rh-positiv baby, vars Rh-negativa mamma har bildat motkroppar mot Rh-positivt blod råkar ut för hemolys då mammans antikroppar kommer in i fostrets blod. Idag vaccineras Rh-negativa mammor med anti-D-immunoglobulin, vilket så gott som helt förhindrar hemolys hos den Rh-positiva babyn.

Blödningar

Anemi uppstår om kroppen förlorar blod pga av en blödning. Rikliga menstruationer är den vanligaste orsaken till anemi hos kvinnor i fertil ålder. Också många sjukdomar i framför allt matsmältningskanalen kan ge upphov till blödningar, t.ex. blödande magsår och hemorrojder, men också elakartade tumörsjukdomar, såsom magsäcks- och tjocktarmscancer. Det är därför viktigt att hitta orsaken till anemin.

Sekundär anemi

Vid vissa kroniska sjukdomar, tex reuma, förkommer s.k. sekundär anemi, som kan vara svår att råda bot på. Det bästa är att försöka behandla den kroniska sjukdomen så väl som möjligt. Då brukar också anemin hållas i schack.

Graviditet

Under graviditet ökar behovet av både järn och folsyra. Hos de flesta kvinnor brukar hemoglobinvärdet vara lägre under andra och tredje trimestern. Rådgivningarna ger instruktioner om när näringstillskott skall användas under graviditet.

Läs mera om labbprovet HbDe medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.