Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Ormbett

Från 2012
Uppdaterad 07.07.2017 12:26.
huggorm
Bild: YLE

Hos barn kan huggormsbett få allvarliga följder. Ett barn som blir bitet av en huggorm ska omedelbart bäras till bil, båt eller ambulans och föras till sjukhus. Också vuxna ska så fort som möjligt söka sig till en vårdenhet. De allvarliga symptomen kommer inte alltid genast, och när de börjar uppträda kan det vara för sent att hinna ta sig till läkare. Dessutom behöver en ormbiten person alltid antibiotika och stelkrampsvaccin.

Huggormens gift innehåller enzymer som förstör celler. Giftet skadar blodkroppar och blodkärl och förorsakar vävnadsskador och blödningar.

Symptom

Oftast kan man se märkena efter huggtänderna, på 3-4 millimeters avstånd från varandra.

Huggormsgift kan ibland förorsaka en anafylaktisk (allergisk) reaktion, med svullnad av svalget och andnöd som följd. En allergisk reaktion efter ett huggormsbett uppkommer snabbt och kräver ambulanstransport och nödåtgärder. Om man råkar ha en adrenalinpenna till hands ska den användas.

Huggormsbettet förorsakar först en lokal vävnadsskada med svullnad och värk. Huden färgas mörkt blåröd.

Patienten börjar ofta efter en stund må illa och kräkas och kan få magont och diarré.

Neurologiska symptom, som kramper, huvudvärk och nedsatt medvetande kan uppstå.

Njurarna kan ta skada, vilket visar sig som minskad urinutsöndring.

Giftet kan förstöra både röda blodkroppar och blodplättar (trombocyter), med inre blödningar som följd.

Giftets påverkan på blodet och blodkärlen kan leda till kraftig sänkning av blodtrycket (chock).

Vad göra?

En ormbiten person ska röra sig så lite som möjligt och absolut inte springa. Om möjligt ska det drabbade stället immobiliseras t.ex. med en spjäla och patienten ska hållas lugn.

Om ett barn blir ormbitet ska man genast ringa 112. Om man befinner sig långt från en vårdenhet kan man tillsammans med larmcentralen komma överens om hur man snabbast kan få barnet till sjukhus, t.ex. genom att ambulansen möter en halvvägs.

Ett ormbitet barn ska inte gå själv, utan bäras till bil, båt, ambulans eller helikopter.

Sätt dig helst inte vid ratten om du själv har blivit ormbiten.

Försök inte suga ut giftet och ta inte smärtstillande medicin.

Ta kortisontabletter ifall du har sådana till hands. Deras effekt är inte bevisad, men de gör heller inte någon skada. Lita däremot inte på dem som enda behandling utan sök dig snabbt till läkare.

Alla ormbitna personer ska undersökas av läkare. Om inga nya symptom uppträder får vuxna och för övrigt friska personer åka hem efter ett par timmar. Barn under 15 år, gravida kvinnor, äldre personer och personer med en allvarlig grundsjukdom får stanna på sjukhus ett par dygn. Det samma gäller personer som har blivit bitna i ansiktet eller halsen.

På sjukhuset kan personalen beroende på hur symptomen utvecklas ge vätska, kortison och vid behov ormserum.

Ormens huggtänder innehåller olika bakterier. Därför får alla ormbitna personer antibiotika och stelkrampsvaccin, om det gått mer än fem år sedan den senaste stelkrampssprutan.

Radiodoktorn: Ormbett

1:37

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.