Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

TBE (Kumlingesjukan)

Från 2012
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
fästing på ett finger
Bild: Filemon von Numers

TBE står för tick-borne encephalitis, dvs. fästingburen hjärninflammation. I Finland kallas infektionen ibland för Kumlingesjukan, efter den åländska kommun där viruset först upptäcktes.

TBE förorsakas av ett virus. Viruset sprids från infekterade djur – ofta gnagare eller hjortar och rådjur - via fästingar till människan.

TBE förekommer endemiskt i framför allt Ålands och Åbolands skärgård. Enstaka fall av TBE-infektioner har påträffats också i Karlebytrakten, i Helsingfors yttre skärgård och i trakterna av Villmanstrand och Imatra. Smittade fästingar förekommer också i Sverige, Baltikum, Ryssland och Centraleuropa.

På Åland uppskattar man att 0,5 % av fästingarna bär på smittan. Viruset överförs snabbt från fästingens spottkörtlar när den bitit sig fast. Många patienter som får TBE är inte ens medvetna om att de har haft en fästning.

Symptom

Inkubationstiden för Kumlingesjukan är mellan 4 och 28 dygn (oftast 1-2 veckor). De finländska fästingarna ger i många fall lindriga eller inga symptom alls. Ibland kan dock infektionen bli allvarlig och ge långvariga symptom.

Infektionssymptomen uppträder ofta i två faser.

I det första skedet, som vanligen infaller 1-2 veckor efter smittan, får patienten allmänna infektionssymptom, som ett tecken på att viruset spridits i blodet. Symptomen kan vara feber, muskelvärk, huvudvärk, illamående, diarré eller symptom i luftvägarna.

Symptomen avklingar efter några dagar, varpå följer en symptomfri period på ca en vecka.

En del av patienterna får aldrig andra besvär än denna första allmänna infektion. Hos 20 - 30 % av patienterna uppkommer dock efter den symptomfria veckan symptom på att viruset har spritt sig till det centrala nervsystemet.

Svår huvudvärk, illamående, nackstyvhet, ljuskänslighet och feber ca 2 till 4 veckor efter ett fästingbett kan vara symptom på att viruset har förorsakat en hjärnhinneinflammation (meningit).

Om infektionen sprider sig till hjärnan eller ryggmärgen kan patienten dessutom drabbas av andra neurologiska symptom, såsom nedsatt medvetande, förlamningar, svårigheter att gå, skakningar koncentrationsproblem och talrubbningar.

Behandling

Det finns inget egentligt bot mot TBE. Patienter med symptom från centrala nervsystemet kan dock behöva dropp och annan symptomatisk behandling och ska övervakas på sjukhus.

Sök hjälp om du inte är vaccinerad och under fästingsäsongen får huvudvärk, feber och nackstyvhet. Kom ihåg att upp till hälften av alla som fått TBE aldrig varit medvetna om att de blivit bitna av en fästing.

Prognos

En stor del av de insjuknade har neurologiska symptom flera veckor eller t.o.m. månader efter att infektionen har avklingat. Symptomen kan vara irritation, minnesproblem och koncentrationssvårigheter, gång- och balansproblem, skakningar och huvudvärk.

Ca 10 % av patienterna får bestående förlamningar.

I mellan 0,5 och 1 % av fallen har TBE en dödlig utgång.

Barn under skolåldern klarar sig ofta lindrigare från sjukdomen och får mera sällan bestående men.

Vaccin

Det bästa sättet att skydda sig mot TBE är att låta vaccinera sig. Man rekommenderar vaccinering i först hand till personer som fyllt sju år och som bor eller vistas längre tider på områden där TBE förekommer i större utsträckning. I samband med kortare vistelser och stadssemestrar behöver man inte ta vaccinet.

Vaccinet är godkänt för barn som fyllt ett år, men under skolåldern är risken att insjukna liten och en eventuell infektion ger oftast lindriga symptom.

Den första sprutan ska helst tas under den kalla årstiden. Spruta nummer två ges 1-3 månader senare och spruta nummer tre efter ett år. Med 3-5 års mellanrum ska en ny spruta tas för att hålla skyddet i kraft.

Vid behov finns kortare vaccinationsprogram, där immunitet kan fås på ett par veckor.De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.