Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Labbprov: CRP

Från 2010
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Provrör med blod.
Bild: iStock.com

P-CRP = C-reaktivt protein (CRP) i blodplasma (P)
S-CRP = C-reaktivt protein (CRP) i blodserum (S)

CRP är ett s.k. akutfasprotein som hjälper kroppen att förgöra bakterier och göra sig av med ämnen från skadade celler. CRP bildas i levern. I synnerhet vid bakteriella infektioner stiger mängden CRP i blodplasman kraftigt.

C-reaktivt protein har fått sitt namn av att det då det upptäcktes år 1930 identifierades som ett protein som reagerade med polysackariden C i pneumokockbakterier.

CRP stiger snabbt (inom några timmar) då en infektion börjar och har därför vid många sjukdomar ersatt den långsammare sänkan.

CRP stiger kraftigt (oftast till över 100 mg/l) vid bakterieinfektioner, men bara lite (till högst 40 mg/l) vid virusinfektioner. Provet spelar därför en viktig roll då det gäller att skilja mellan bakteriella och virusbetingade infektioner. Exempelvis kan CPR hjälpa till med att berätta om en hjärninflammation är förorsakad av virus eller bakterier och om en hosta, slembildning och feber kanske beror på en lunginflammation p.g.a. bakterier eller på en virusbetingad luftrörskatarr.

Det är viktigt att kunna skilja mellan bakterie- och virusbetingade infektioner, eftersom bakterieinfektioner kräver antibiotika. Med hjälp av blodprovet kan man också se om infektionen svarar på behandlingen. CRP sjunker snabbt när patienten börjar tillfriska.

CRP stiger inte så kraftigt vid alla bakterieinfektioner, om infektionen är begränsad, vilket kan vara fallet vid svalg- och mellanöreinfektioner. I dessa fall kan också ett lågt CRP-värde betyda bakterieinfektion och antibiotikabehandling kan vara på sin plats.

CRP spelar också en roll när man ska skilja mellan olika bindvävssjukdomar, såsom mellan ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och ledförslitning (artros). Här är också sänkan av stort värde. CRP-värdet och sänkan berättar också hur behandlingen biter på ledgångsreumatism eller muskelreuma (polymyalgia rheumatica).

CRP stiger också som en reaktion på vävnadsskada, t.ex. vid hjärtinfarkt.

Ett lätt förhöjt (men fortfarande inom referensvärdena) CRP-värde är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt och andra kärlsjukdomar bland riskpatienter. För riskbedömning finns ett speciellt CRP-test, som dock inte används så ofta.

Varför tas provet?

CRP hör till våra vanligaste blodprov.

CRP tas vid misstanke om bakteriell infektion, för att se hur en bakterieinfektion svarar på antibiotikabehandling och för att skilja en bakterieinfektion från en virusbetingad infektion.

CRP tas vid uppföljning av vissa inflammatoriska sjukdomar, t.ex. reuma, där CRP är ett mått på hur aktiv sjukdomen för tillfället är.

CRP tas för att undersöka hur stor vävnadsskada t.ex. en hjärtinfarkt eller en bukspottkörtelinflammation har förorsakat.

CRP kan också, vid sidan om andra riskmarkörer, tas för att bedöma risken för hjärtinfarkt och andra kärlproblem.

Referensvärden för P-CRP inom HUSLAB

Under 3 mg/l

Förhöjt CRP

Ett förhöjt CRP tyder på antingen en bakteriell infektion eller på en vävnadsskada.

Vid bakterieinfektioner är CRP oftast över 40 mg/l och kan vid svåra infektioner stiga ända till 1000 mg/l. Med rätt antibiotikabehandling sjunker CRP snabbt när infektionen lugnar sig.

Vid inflammatoriska sjukdomar, t.ex. reuma, är CRP ett mått på sjukdomens aktivitet.

Vid hjärtinfarkt och andra tillstånd där en vävnadsskada uppkommit är CRP ett mått på skadans omfattning.

Hitta andra laboratorieprov
Läs om skillnaden mellan infektion och inflammation

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.