Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Labbprov: ASAT

Från 2010
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Provrör med blod.
Bild: iStock.com

S-ASAT = aspartataminotransferas (ASAT) i blodserum (S)

P-ASAT = aspartataminotransferas (ASAT) i blodplasma (P)

Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som förekommer framför allt i lever, hjärta och skelettmuskler. Vid cellskada i dessa organ stiger halten av ASAT i blodet, eftersom enzymet frigörs från vävnaderna i blodet under skada.

Vid mätningen av mängden ASAT används antingen blodserum (S) eller blodplasma (P). Nedan talar vi om S-ASAT. Samma saker gäller för P-ASAT.

Varför tas provet?

S-ASAT är ett av de blodprov som tas vid misstanke om en leversjukdom. Tillsammans med andra prov, t.ex. S-ALAT, S-GT och S-AFOS, ger det en bild av hur levern mår.

S-ASAT stiger också vid hjärtinfarkt. Eftersom det numera finns snabbare och precisare sätt att diagnosticera hjärtinfarkt används inte provet längre för detta ändamål.

Referensvärden vid HUSLAB

Män: 15-45 U/l (enheter per liter)

Kvinnor: 15-35 U/l

För höga värden

S-ASAT kan stiga till följd av cellskada i många olika organ och är därför som enskilt prov inte speciellt upplysande vad gäller diagnosen.

Riktigt höga S-ASAT-värden (mer än 10 gånger referensvärdet) ses vid virushepatiter och leverskador förorsakade av läkemedel. Förhöjda värden ses också vid t.ex. levermetastaser.

S-ASAT stiger vid hjärtinfarkter.

S-ASAT är ofta högre än S-ALAT vid muskeldystrofi (ärftlig sjukdom där musklerna bryts ner). Det samma gäller lungemboli (blodpropp i lungan), bukspottkörtelinflammation och hemolys (sönderfall av röda blodkroppar), men ASAT och ALAT används inte för att diagnosticera dessa tillstånd, eftersom det finns mer precisa mätningar.

Vanlig muskelansträngning kan i liten mån höja S-ASAT.

Läs också om S-ALAT

Hitta andra laboratorieprov
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.