Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Labbprov: Ca

Uppdaterad 16.05.2013 16:35.
Provrör med blod.

fS-Ca = mängden kalcium (Ca) i blodserum (S) efter en natts fasta (f)
fP-Ca = mängden kalcium (Ca) i blodplasma (P) efter en natts fasta (f)
dU-Ca = mängden kalcium (Ca) i dygnsurin (dU)

Största delen av kroppens kalciumförråd finns i skelettet. En liten men viktig del finns löst i kroppens vätskor eller bundet till proteiner och behövs bl.a. för att nervimpulser ska kunna överföras och muskler, inklusive hjärtmuskeln, sammandras normalt.

Vid uppbyggnaden av benceller tas kalcium från blodplasman. När benceller bryts ner frigörs kalcium och återgår till blodet.

Kalcium upptas ur födan via tunntarmen. För att upptagningen ska fungera behövs D-vitamin. Upptaget påverkas också av mängden bisköldkörtelhormon (parathormon) i blodet.

Kalcium utsöndras ur kroppen via avföring och urin.

Bisköldkörtlarnas parathormon spelar en viktig roll vid kalciumomsättningen i kroppen. Om hormonnivån stiger upptas mera kalcium ur tarmen, mera kalcium frigörs från skelettet till blodet och njurarnas förmåga att göra sig av med överskottskalcium försvagas.

En överfunktion i bisköldkörtlarna leder därför till att kalciumvärdena i blodet stiger (=hyperkalcemi) och skelettet småningom försvagas. När njurarna ska göra sig av med den ökade kalciummängden kan njurstenar bildas.

En underfunktion i bisköldkörtlarna leder till att blodets kalciumnivå sjunker, vilket kan förorsaka felaktiga impulser i nervsystemet. Hypokalcemi (för låg kalciumhalt i blodet) kan förorsaka domningar och stickningar och ofrivilliga muskelsammandragningar och kramper, som ibland kan vara t.o.m. livshotande.

Varför tas provet?

Kalciummängden i blodserum, blodplasma eller urin kontrolleras vid misstanke om och uppföljning av sjukdomar i skelettet eller i bisköldkörtlarna.

Kalciumhalten kontrolleras också vid misstanke om D-vitaminbrist eller störningar i näringsupptaget och bl.a. hos patienter med njursten.

Kalciummätningar görs också för att utreda om hyperkalcemi kunde ligga bakom vissa ospecifika symptom, som trötthet, psykiska problem, kramper, förstoppning och huvudvärk.

Referensvärden vid HUSLAB

fP-Ca hos vuxna män och kvinnor, över 18 år: 2,15 – 2,51 mmol/l (millomol per liter).

dU-Ca : 1,3 – 6,5 mmol/l

För höga värden

Förhöjda nivåer av kalcium i blodet och urinen kan bero på en överproduktion i bisköldkörtlarna (hyperparatyreos) till följd av en godartad eller (sällan) elakartad tumör. Vid hyperparatyreos minskar kalciumhalten i skelettet som blir skört.

Förhöjda nivåer kan också bero på ett för högt D-vitaminintag. I Finland är det sällsynt med alltför högt intag av D-vitamin.

Halterna stiger vid vissa former av cancer, speciellt om de metastaserat till skelettet, och vid Pagets sjukdom (en skelettsjukdom med störd benbildning).

Blodets och urinens kalciumhalter kan också stiga måttligt vid t.ex. sarkoidos och hypertyreos (överfunktion i sköldkörteln).

För låga värden

Sänkta nivåer av kalcium i blod och urin kan bero på en underfunktion i bisköldkörtlarna (hypoparatyreos), t.ex. till följd av att de skadats vid en sköldkörteloperation.

Halterna sjunker också vid D-vitaminbrist och tillstånd där tunntarmen inte förmår uppta tillräckligt med kalcium ur näringen samt vid kronisk njursvikt.

Hitta andra laboratorieprov
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.