Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

RS-virus hos spädbarn

Från 2010
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Slem i näsa och svalg gör det svårt att äta och andas. Sök hjälp om din baby blir förkyld
Bild: Yle/Riku Kaminen

RS-virus (respiratory syncytial virus) är ett smittsamt och vanligt virus, som förorsakar luftvägsinfektioner. RS-viruset grasserar främst under vinterhalvåret och brukar vartannat år förorsaka en större epidemi.

Hos äldre barn och vuxna ger viruset vanliga förkylningssymptom, som hosta, snuva och kanske lite feber. Hos spädbarn kan infektionen vara livshotande och kräva sjukhusvård.

Ju mindre barnet är, desto allvarligare kan symptomen bli. Hos barn under 6 månader är risken stor att infektionen går ner i lungorna och förorsakar en bronkiolit (inflammation i de allra minsta luftrören).

Om ens baby får förkylningssymptom medan en epidemi pågår är det alltid skäl att misstänka RS-virus och uppsöka en läkare. Barnet ska bedömas jourmässigt om det har har feber, verkar trött eller äter dåligt.

Barn med nedsatt lungfunktion, hjärtfel, prematuritet eller annan grundsjukdom ska också besöka läkare.

Symptom

RS-viruset kan börja som en vanlig förkylning, men ger hos småbarn snabbt upphov till en riklig slembildning i näsa och svalg.

Eftersom spädbarn framför allt andas genom näsan försvåras andningen. Snuvan gör det också svårt att äta.

Slemmet kan efterhand gå ner i luftvägar och lungor och förorsaka allvarliga andningssvårigheter och lunginflammation.

Ta barnet till läkare om det har förkylningssymptom och:

- Barnet är under 3 månader.

- Barnet har en allvarlig grundsjukdom.

- Barnet äter dåligt. Att ett spädbarn slutar äta eller äter mindre än normalt är alltid ett allvarligt symptom.

- Barnet har svårt att andas: Barnet andas snabbt, andningen verkar ansträngd eller barnet har andningsuppehåll.

- Barnet har dålig färg (blek, grådaskig eller blåaktig) eller blåaktiga läppar eller naglar.

- Barnet verkar trött och är ointresserat av omgivningen.

Hos små barn kan en obehandlad RSV-infektion vara en livshotande sjukdom. På sjukhuset kan personalen ta bort slemmet så att andningsvägarna hålls öppna och vid behov ge babyn syre, inhalerbara mediciner, andningsstöd, vätska och näring.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.