Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Warfarin – att tänka på

Från 2010
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.

Warfarin, som i Finland säljs under namnet Marevan, gör att blodet koagulerar långsammare. Eventuella blödningar fortsätter därför längre än normalt och kan också vara rikligare. Det här är till en viss del acceptabelt. Om blodets koagulationsförmåga blivit för liten kan det uppstå spontana blödningar, som kan visa sig i form av blod i urinen eller avföringen (avföringen kan då vara svart). Vid misstanke om onormala blödningar ska man söka sig till en jourmottagning, där blodets INR-värde kan kontrolleras.

Man kan inte själv känna hur högt ens INR-värde är. Man ska aldrig på egen hand ändra på doseringen av Marevan, utan att INR-värdet först är kontrollerat.

Råttgift

Om du tar Marevan äter du egentligen råttgift. Råttgift består av varfarin, som förorsakar spontana, inre blödningar hos råttorna, vars INR-värde, om någon mätte det, skulle vara väldigt högt. Det finns alltså en bra orsak till att du kallas till regelbundna kontroller av ditt INR-värde.

Före ingrepp, som operationer, biopsitagningar och tandutdragningar, är det viktigt att upplysa läkaren om att man tar Marevan.

Varfarin tillsammans med andra mediciner

Acetylsalicylsyra, som finns i Aspirin och i många värk- och influensamediciner, ska inte användas samtidigt som warfarin, om inte läkaren uttryckligen rekommenderat det, eftersom båda två minskar blodets koagulationsförmåga. Tillåtna värkmediciner är tex paracetamol (receptfritt) och tramadol (på recept).

Också många andra mediciner har någon form av interaktion (samverkan) med warfarin och kan antingen försvaga eller förstärka dess effekt. Man ska därför alltid tala om för sin läkare att man tar medicinen och gärna nämna saken på apoteket innan man köper receptfria preparat. Om man ändå är tvungen att ta en annan medicin samtidigt som Marevan kan det bli aktuellt med nya INR-mätningar och eventuella korrigeringar av dosen.

Ge akt på spenaten

Om vi plötsligt får i oss mera K-vitamin än normalt sjunker INR-värdet och risken för blodproppar ökar.

K-vitamin finns i stora mängder i i synnerhet mörkgröna bladgrönsaker, som broccoli, bladkål, brysselkål och spenat, men också i andra grönsaker, bär och frukter, samt i lever. Om man tar Marevan behöver man inte undvika de här födoämnena, men man ska försöka att inte variera mängden alltför mycket. En bra grundregel är att fortsätta sin normala diet då man påbörjar medicineringen och sedan söka den mängd warfarin som behövs för att blockera dietens K-vitamin-mängd.

Många patienter behöver under sommaren en större dos Marevan än på vintern, eftersom man på sommaren ofta äter mera bär, frukt och grönsaker. Det kan därför vara skäl att kolla sitt INR-värde oftare på sommaren än på vinter. Likaså under hösten, om man har för vana att mumsa i sig stora mängder äpplen.

Annat att komma ihåg

INR-värdet påverkas också av allmäntillståndet och av alkoholkonsumtionen. Ju bättre levern mår desto lättare har den att bilda koagulationsfaktorer och desto större dos Marevan behövs för att bromsa den. Ju mindre alkohol man dricker, ju mera frukt och grönt man äter och ju bättre hela kroppen mår, desto mera medicin måste man alltså äta (sic!). Alkohol och varfarin är dock ingen bra kombination och ska helst undvikas.

Marevan får inte tas under graviditet. Om koagulationshämmande medicin behövs under graviditet, används heparininjektioner.

Läs mera om INR
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.