Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finlands äldsta mareograf finns i Hangö

Från 2013
Uppdaterad 23.04.2013 17:04.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Mareografen i Hangö - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Mareografen i Hangö bildades med en kejserligt dekret på 1880-talet av Finska Vetenskapssocieteten. Den var Rysslands utpost längst i väster och gav möjlighet att snabbt informera om att till exempel högvatten var att vänta vid de ryska kusterna. Idag har mätstationen fyllt 125 år och är därmed Finlands äldsta.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

En mareograf fungerar så att det finns en brunn inne i en byggnad som är sammankopplad via rör med en brunn ute till havs. Det finns två brunnar för att dämpa vågrörelserna.

Länge fanns brunnen ute till havs i Hangö i en brokista som var sammanbunden med en brygga. Men idag är den yttre brunnen flyttad 150 meter ut till havs eftersom stranden i lilla Kolaviken slammat igen och strandlinjen har flyttat sig 20-30 meter utåt. Idag används bryggan och brokistan inte mer utan har förfallit.

I början var apparaterna mekaniska och registreringen skedde på pappersrullar som skickades till Helsingfors.
Då Ralf Toivari var mareografskötare sköttes tekniken på det sättet. Han började år 1974 och slutade 2005. År 1995 började hans son Johan Toivari hjälpa till och idag är det han som är mareografskötare och anställd av Meteorologiska institutet.

Mätningarna av havsvattenståndet är viktiga för sjöfarten och för att mäta landhöjningen men används också för planering av till exempel hamnar och farleder. Forskningen använder resultaten för att undersöka klimatförändringen och utreder översvämningsrisker.
Fram till år 2009 hade Havsforskningsinstitutet hand om mätstationen, men det slogs sedan ihop med Meteorologiska institutet som idag driver verksamheten.
Idag sköts det mesta automatiskt, men fortfarande görs en manuell kontrollmätning i veckan.

Det högsta vattenståndet som uppmätts i Hangö är 132 centimeter, år 2005. Det lägsta är uppmätt år 2010, minus 79 centimeter.

Ralf minns en gång då det var något som inte alls stämde med vattennivåerna. Han började forska i vad felet var.
- Det var en råtta som fastnat i röret som kopplar ihop brunnarna inne i huset och ute i havet.

På mätstationen mäts landhöjningen förutom genom vattennivån också på annat sätt. Det första mätpunkten hackades in som ett hack i berget utanför stationen år 1887 och idag finns sammanlagt 4 olika mätpunkter. Den nyaste är en betongpelare på ett berg med en bricka på, den tar emot gps-signaler och används av satelliter. Landhöjningen är lägst i landet i Hangö, 3,1 millimeter.

I det lilla mareografhuset finns också ett bostadsrum som användes fram till 1960-talet men som nu står tomt.

På Meteorologiska institutets sida får man uppgifterna om vattenståndet.

Hangöbloggaren Ben Ferm skriver om mareografen

Yle Västnyland: Ingen vill ta ansvar för Casinobryggan

Diskussion om artikeln