Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Räsänen: Lojo vill ha tydligt framtidsbesked av Sjundeå

Från 2013
Uppdaterad 13.05.2015 14:59.
Nya Lojos nyvalda fullmäktige möts för första gången. Ikka Lähteenmäki, Simo Juva, Joona Räsänen, Mikko Kuosmanen.
Bildtext Lojos unga fullmäktigeordförande efterlyser klara besked av Sjundeåpolitikerna innan fusionsplanerna väcks till liv igen.
Bild: Yle/Pia Santonen

Den centrala frågan är nu att Sjundeåpolitikerna tillsammans fattar ett gemensamt beslut om framtiden, säger SDP:s Joona Räsänen som leder fullmäktige i Lojo. – Jag tror jag talar för en stor del av politikerna i Lojo.

Sjundeås kommunstyrelse tog i måndags (15.4) ställning till metropolutredningen.

Med rösterna 6-5 föreslår styrelsen fullmäktige att Sjundeå så fort som möjligt utreder fusion med Lojo och att fusionen kan bli verklighet från år 2015.

I fusionen kunde också Ingå, Högfors och Vichtis ingå.

Sjundeå vill också ha social- och hälsovårdssamarbete med Lojo.

Den förra fullmäktigeperioden i Sjundeå präglades av uppslitande gräl om fusionsriktning och Sjundeå inledde långtgående fusionsförberedelser med Lojo som sedan strandade strax före mållinjen.

Nu vill socialdemokraten Joona Räsänen inte genomleva samma drama igen.

Tydlig majoritet

– Jag hoppas att Sjundeås fullmäktige vågar ha en åsikt med en bredare majoritet än en röst; oberoende av vad den åsikten är, säger Räsänen.

Han bedömer att tröskeln för att politikerna i Lojo ska lita på en så svag majoritet är mycket hög.
– Om det är en röst som skiljer kan opinionen vända när som helst. Därför ber jag Sjundeås fullmäktige att fatta ett beslut som tydligt visar vad kommunens gemensamma åsikt är.

– Om åsikten då visar på Lojo så kan vi diskutera.

Räsänen säger att det var jobbigt också för stadens personal att bereda den senaste fusionen då åsikten i Sjundeå hela tiden vände.

Han hoppas att Sjundeå fattar ett beslut om framtiden som är långsiktigt.
– Sjundeå borde fundera på sin framtid längre fram. Är det realistiskt att fortsätta som självständig kommun? Och om det blir fusion - i vilken riktning ska den fusionen då ske?

Orealistisk tidtabell

Den lilla Sjundeåmajoriteten vill alltså att fusionsfrågan ska beredas i rask takt så att en fusion kan bli möjlig år 2015. Sjundeå vill genast utreda Lojofusion

Lojos fullmäktigeordförande Joona Räsänen skjuter ner den drömmen direkt.
– Tidtabellen med sikte på år 2015 är fullständigt orealistisk. Lojo håller just på att återhämta sig efter den senaste fusionen vid årsskiftet med Karislojo och Nummi-Pusula. En fusion blir aktuell tidigast efter nästan kommunalval.

Ingen politisk draghjälp från Lojo

På en fråga om Sjundeå överhuvudtaget känns som en attraktiv fusionspart säger Joona Räsänen att han inte tänker rangordna kommunerna enligt vilken man helst knyter band med.
– Pudelns kärna är inte att styrelseordföranden eller jag som fullmäktigeordförande eller fullmäktige som helhet skulle ha något emot Sjundeå. Vi vill nu helt enkelt att Sjundeå själv ska bilda en egen åsikt i frågan.

Med det vill Räsänen också understryka att Lojopolitikerna inte vill användas som draghjälp eller politiska spelknappar i maktkampen inom Sjundeå.
– Jag hoppas att Sjundeåpolitikerna löser sina gräl och kommer fram till en gemensam linje och inte försöker använda Lojopolitikerna som ammunition i grälen.

– Om politikerna kommer överens i Sjundeå och besluter om fusion tror jag att de fusionsdiskussionerna kommer att vara betydligt mera fruktsamma och hela fusionen i sig betydligt lättare än om man inte är överens.