Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Räsänen: Kontrollen av översvämningsrisker måste bli bättre

Från 2013
Päivi Räsänen
Bild: Yle

Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) vill förbättra beredskapen och intensifiera myndighetssamarbetet för att kontrollen av översvämningsrisker ska bli bättre.

-Vädrets, havsvattnets och vattendragens tillstånd ska följas hela tiden och informationen om översvämningssituationen bör nå medborgarna, näringslivet och myndigheterna effektivt, pålitligt och snabbt, konstaterade Räsänen i dag när hon bekantade sig med översvämningssituationen i Österbotten.

Utöver myndighetsverksamhet är det enligt Räsänen ytterst viktigt med egen beredskap.
I ett pressmeddelande påpekar Räsänen att det enligt lagen är på ägarnas, innehavarnas och verksamhetsutövarnas ansvar att för sin del bereda sig på att skydda människor, egendom och miljön i farliga situationer, så som översvämningar.

- Avtalsbrandkårer och andra frivilliga som bistår myndigheterna förtjänar ett stort tack för sina insatser för att begränsa översvämningsskador, konstaterar Räsänen.