Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

MTV3: Centern gillas, Sannf ogillas

Från 2013
Bildtext Juha Sipläs parti är omtyckt
Bild: Lehtikuva

Centern har stigit i popularitet bland finländarna medan sympatierna för Samlingspartiet och Socialdemokraterna har minskat, rapporterar MTV3.

Finländarna förhåller sig mest positiva till Centern. I april var 42 procent av de tillfrågade positivt, eller mycket positivt inställda till Centern. Det är 11 procentenheter mera än i september.

I höstas var 40 procent positivt inställda till Samlingspartiet, men den andelen har nu minskat med 6 procentenheter.

Också sympatierna för Socialdemokraterna har minskat - med 6 procentenheter till 36 procent nu.

Minst gillas Sannfinländarna. Av de tillfrågade säger 27 procent att de är positivt inställda till Sannfinländarna.

De gröna gillas av 32 procent och Vänsterförbundet av 29 procent av de tillfrågade.

Enkäten gjordes av TNS Gallup och den är avsedd för partiernas interna bruk.

Diskussion om artikeln