Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Museibesökarna i Vasa profileras

Från 2013
Uppdaterad 22.04.2013 13:17.
Museichef Selma Green

I Vasa vill man få större klarhet i vem som egentligen besöker Kuntsis museum för modern konst och Tikanojas museum. Därför kommer man i år att börja profilera museibesökarna berättar museichef Selma Green.

- Vi börjar med en besökarundersökning och tar reda på vad våra kunder vill och vilka förväntningar de har då de kommer till museet. Jag vill känna våra besökare bättre säger Selma Green.

Också i dag följer museerna med besökarna och har statistik på både de som besöker själva utställningarna och de som verksamheten annars berör. Hur många personer museerna når och så vidare.

Att bygga ett brand är ett långsamt jobb och profileringen av besökarna kommer att ta flera år. Enligt Green har de båda museerna också i dag en bra profil, speciellt inom museibranschen och museerna är kända inom hela landet. Många konstnärer vill dessutom ha utställningar i museerna. Ett ännu tydligare brand behövs ändå tycker Green.

- Jag vill att folk vet vilka vi är. Att de har en viss bild av oss och att vi motsvarar den bilden, säger Green.

Då man väl har en tydligare bild av besökarna hoppas man kunna locka fler besökare. Vetskapen om vem som besöker kommer också att påverka hurudana utställningar man har och hurudan pedagogisk verksamhet man har.

- Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi bjuder på sådant program och sådana saker som våra kunder vill ha, säger Green.