Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Papperstidningen smälter bort

Från 2013
Uppdaterad 05.09.2013 12:32.
Bild: Yle

För den traditionella papperstidningen är läget allt mer oroande. På bara fyra år har de finlandssvenska papperstidningarna tappat kring 20 000 prenumeranter.

De senaste åren har tidningarna pressats från flera olika håll. Finanskrisen, nyheter på webben och tidningsmomsen är bara några av de förändringar som har satt sina spår.

I Svenskfinland är det speciellt de två största tidningarna som drabbats. För inte speciellt många år sedan låg Hbl på över 50 000 prenumeranter, men år 2012 var det bara drygt 43 000 som beställde på papperstidningen. Vasabladet har å sin sida backat från nästan 24 000 till under
20 000 pappersprenumeranter under samma tid.

Ser man på hela tidningsbranschen är utvecklingen också oroande. Bland alla sjudagarstidningar i Finland föll upplagorna under 2012 med kring fem procent i snitt, enligt siffror från Upplagekontroll. Också på de mindre orterna backar de finlandssvenska tidningarna, men inte riktigt i samma takt.

Situationen för Hbl, Vasabladet och ÖT

Grafen visar hur tidningarnas pappersupplaga har utvecklats 2003 till 2012 och vad som kommer att ske om trenden inte vänder.

Nedgående trendkurvor för Hbls, Vbls och ÖT:s pappersupplagor
Bildtext Källa för 2013-2012 Upplagekontroll
Bild: Yle

Att svänga utvecklingen med hjälp av digitala prenumeranter har ändå visat sig vara en utmaning. Under 2012 låg Vasabladets digitala upplaga till exempel på 182 exemplar. Syd-Österbotten har å sin sida en digital upplaga på 61 exemplar. Hbl:s digitala upplaga ligger på kring 500 exemplar.

Oroväckande om utvecklingen håller i sig

För de flesta tidningarna har siffrorna för papperstidningen pekat neråt fyra år i rad. Om tidningshusen inte lyckas vända den här trenden är effekterna förödande för pappersupplagan. Hbl skulle till exempel år 2020 ligga på kring 30 000 exemplar om utvecklingen fortsätter i samma takt. För Vasabladets del skulle papperstidningens upplaga å sin sida landa på under 14 000 exemplar år 2020.

De här kalkylerna handlar om grova uppskattningar. Samtidigt visar de på den utmaning som tidningshusen står inför. Om de inte vänder papperstidningens nedgång är det stora hål som de digitala prenumeranterna måste fylla. Att få betalande kunder på webben är ändå inte omöjligt. I Finland är det Helsingin Sanomat som har kommit längst. År 2012 hade de 26 000 prenumeranter som hade valt bort papperstidningen och bara betalade för webbupplagan.

Situationen för de övriga svenskspråkiga dagstidningarna

Nedgående trendkurvor för de mindre tidningarnas pappersupplagor
Bildtext Källa för 2013-2012 Upplagekontroll
Bild: Yle

Kalkylen för 2013 och framåt bygger på upplagornas genomsnittliga utveckling sedan 2008. Ålandstidningen har lämnat Upplagekontroll och planerar istället att inleda samarbete med revisionsbyrån Pwc. Därmed finns inga upplagesiffror för Ålandstidningen för 2012, vilket i sin tur innebär att kalkylen börjar det året. Åbo Underrättelsers siffror för 2012 är tidningens egna som ännu inte har granskats av Upplagekontroll. Österbottens Tidning uppstod då Jakobstads Tidning och Österbottningen slogs ihop 2008. För åren 2007 och tidigare i grafen har upplagorna för Jakobstads Tidning och Österbottningen räknats ihop.

Läs också:

Diskussion om artikeln