Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Äldreråden oroade över att fungerande äldreboenden hotas av stängning

Från 2013
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Äldreråden i Jakobstadsregionens kommuner är oroade över att väl fungerande vårdhem och äldreboenden hotas av stängning.
Regelverken tolkas kompromisslöst och leder till orimliga kostnader för de boende och upprätthållarna utan att myndigheterna erbjuder alternativa möjligheter, skriver äldreråden till riksdagsmän och ministrar.

Stängningshoten mot äldreboendena har diskuterats flera gånger i Jakobstads äldreråd där Bertel Widjeskog är ordförande. Han är förundrad över att personal som jobbat tiotals år och gjort ett gott arbete, plötsligt förklaras inkompetent därför att de saknar regelrätt examen. En annan nagel i ögat på äldreråden är att utrymmena inte längre fyller kraven bara för att någon kvadratmeter saknas.

Äldreråden kräver mjukare regelverk

Programmet är inte längre tillgängligt

- Jag tycker att först när de boende börjar klaga ska man dra öronen åt sig, men i äldreråden har vi inte hört av något missnöje från de boende på vårdhemmen, säger Widjeskog.

I sin skrivelse till riksdagsmän och ministrar konstaterar äldreråden att boende, vård och omsorg fungerar i dagens system och man kräver en omprövning av hur regelverk tolkas och efterföljs.

- Man kan inte rusta ner i den här takten. Myndigheterna måste ge tid och resurser åt äldreboendena att vidta åtgärder, säger Widjeskog.