Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

För lite simundervisning i österbottniska skolor

Simundervisning i Vasa simhall
Bildtext Anna-Lena Sundell undervisar i Vasa simhall.

För att man ska kunna säga att man är simkunnig ska man klara av att hoppa i djupt vatten, ta sig upp till ytan och simma 200 meter, varav 50 meter på rygg. Bara 72 procent av sjätteklassisterna i Finland är enligt de här kriterierna simkunniga.

Vi strävar efter att alla ska vara simkunniga, men alla sjätteklassister kan inte simma

De sjätteklassister från Norra Korsholms skola vi träffade i simhallen på torsdagen kan alla simma. De har lärt sig simma för flera år sedan i Folkhälsans simskola. När de på gymnastiklektionen besöker simhallen övar de på de olika simsätten.

- Vi simmar jättemånga gånger över bassängen på olika simsätt och sen har vi lite fritid då vi får hoppa från tornen, säger sjätteklassisten Christoffer Bonn från Norra Korsholms skola.

Folkhälsan har undersökt skolornas simundervisning

Finlands svenska lärarförbund rekommenderar att alla lågstadieelever besöker simhallen 36 gånger under lågstadietiden. Gymnastikläraren Thomas Friman har på uppdrag av Folkhälsan undersökt hur skolorna i Österbotten sköter simundervisningen.

Skjutskostnaderna är dyra och det är svårt att få bassängtider

Av de 96 svenskspråkiga skolor som är med i undersökningen varierar antalet simhallsbesök mellan fem och 67 gånger.

- De som har simhall i egen kommun har det bra ställt. Men nästan alla skolor som finns i kommuner där det inte finns egen simhall har problem. Det är dyra skjutskostnader, det är svårt att få tider till simhallen och det är svårt att boka simlärare, säger Friman.

Friman har under hösten besökt 88 av skolorna i Österbotten, de övriga som är med i undersökningen har han ringt. Dessutom har han talat med kommunernas bildningsdirektörer. Han hoppas att hans undersökning och rapport ska leda till förbättringar.

- Jag hoppas att lärarna ska få fortbildning så att de känner sig mer kompetenta att hålla simundervisning för barnen. Jag hoppas också att beslutsfattarna ska få upp ögonen och avsätta mer pengar och öronmärka dem i budgeten dem för simundervisningen, säger Friman.

Programmet är inte längre tillgängligt
Simundervisningen kartläggs
Simundervisningen kartläggs - Spela upp på Arenan

Alla kan inte simma

Från Norra Korsholms skola åker man till simhallen i Vasa eller Laihela en gång per år. Orsaken till att det inte blir oftare är inte bara att det är svårt att få bassängtid utan också att det blir dyrt att åka buss från skolan till simhallen.

Gymnastikläraren Anna-Lena Sundell berättar att inte heller alla sjätteklassister i Norra Korsholms skola kan simma.
- Vi strävar till att alla ska vara simkunniga, säger Sundell.

Med bara en timme simundervisning per läsår hinner Anna-Lena Sundell inte lära alla barn simma och hon säger att det är allas ansvar att barnen lär sig simma.

- Jag önskar att vi kunde åka till simhallen flera gånger per termin, då skulle jag hinna lära barnen simma på ett helt annat sätt. Vi bor nära kusten så det är viktigt att alla kan simma, säger Sundell.