Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sämre vattenkvalitet i älvarna efter översvämningarna

Uppdaterad 01.07.2015 15:59.
Kyro älv sedd från riksåttan i Kvevlax
Bildtext Arkivbild.

Vårens översvämningar har försämrat vattenkvaliteten i älvarna. Vattnet är ovanligt grumligt på grund av höga halter fasta partiklar och näringsämnen.

Efter översvämningarna ligger det dessutom mycket skräp, sand och slam utmed älvdalarna. Däremot är vattnets surhetsgrad inte högre än normalt.

Det är NTM-cantralen som har kartlagt situationen i älvarna.