Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Statens strukturstöd går inte åt i Västnyland

Från 2013
Uppdaterad 30.04.2013 17:53.
Bildtext Fortfarande finns en summa på ungefär 670 000 euro kvar att söka.
Bild: Yle

Närings-, trafik- och miljöcentralen har problem med att dela ut strukturomvandlingsstödet på 1,5 miljoner euro till företag eftersom det kommer in så få ansökningar. Hittills har bara ett företag i Raseborg-Hangöregionen ansökt och fått stöd.

I oktober beviljades Raseborg och Hangö tillsammans med Högfors en summa på 1,5 miljoner euro i strukturomvandlingsstöd för hösten 2012 och våren 2013.

Mellan 10 och 15 ansökningar har skickats in från Raseborg-Hangöregionen. Men de flesta av dem har landat på avdelningen för landsbygdsstöd, som är fördelaktigare för företagen.

Bara en av ansökningarna har fyllt de kriterier som krävs för att få strukturomvandlingsstöd. Det är den inhemska blöj- och bindtillverkaren Delipap, som har fabriker i Kyrkslätt och Ekenäs, som får en summa på omkring 450 000 euro. Dessutom har aktiebolaget Novago Företagsutveckling, som ägs av de västnyländska kommunerna, beviljats 240 000 euro för att locka företag att etablera sig i Västnyland.

Om pengarna inte går åt, kommer inga nya statliga pengar

En del av stödet har gått till företag i Högfors, men fortfarande finns en summa på ungefär 670 000 euro kvar att söka. Om de pengarna inte används, kan NTM-centralen inte ansöka om mera stöd för regionen, säger enhetschef Vesa Niskanen på Nylands närings- trafik- och miljöcentral.

- Vi har ingen grund för att ansöka om mera pengar om vi inte lyckas få användning för det stöd som staten beviljade i höstas, säger han. Vi önskar att pengarna så snabbt som möjligt skulle komma till användning, men för tillfället finns det ingen ansökning inne för behandling.

Beslut om mera pengar fattas snart

I slutet av sommaren fattar arbets- och näringsministeriet beslut om strukturomvandlingsstöd. Raseborg och Hangö har beviljats status som område i akut strukturomvandling fram till år 2015.

Enligt Vesa Niskanen är den ekonomiskt osäkra situationen i samhället en av orsakerna till att så få företag söker om strukturomvandlingsstöd.

- Att investera och expandera är stora beslut för ett företag och ingen gör det enbart för att få ett investeringsstöd på runt 20 procent av investeringssumman, säger han.

Investerings- och utvecklingsstödet beviljas till små och medelstora företag, vars projekt anses betydelsefulla, till exempel då det gäller företagets tillväxt.

Enligt kriterierna kan ett medelstort företag ha högst 250 anställda, en omsättning på 50 miljoner euro eller en balans på 43 miljoner euro. Högst en fjärdedel av företaget får ägas av företag som är större än det själv.

22.8.2012 Finska blöjor säljer utomlands

Diskussion om artikeln