Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU till kamp mot bidöden

Från 2013
Uppdaterad 29.04.2013 20:18.
Bild: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA

En EU-kommitté har beslutat att EU förbjuder bekämpningsmedel som kan leda till bi-populationers död. Finland hade motsatt sig att de här bekämpningsmedlen förbjuds eftersom ryps- och rapsodlarna använder dem. EU-kommissionen ska nu arbeta fram ett förbud av neo-nikotinoider som träder i kraft i december och är i kraft i åtminstone två år.

Bin är nödvändiga för pollinering och reproduktion av spannmål. Och om vi har vetenskapliga bevis på att bekämpningsmedlen kan leda till bidöd är vi inte ansvarsfulla på lång sikt om vi inte reagerar, säger Roger Waite, talesman för jordbruksfrågor på EU-kommissionen till Yle Nyheter.

Massdöd bland bin har lett till oro runtom i världen. Orsakerna har varit minskade habitat, men också sjukdomar. Misstanken har alltså också funnits att några bekämpningsmedel som används i jordbruket också dödar bin.

Viktig pollinerare

Men bina står för nästan 80 procent av pollineringen av växter och bidöden kan få allvarliga följder. De bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider ska nu förbjudas i två år.

I vintras lyckades en expertkommitté inte komma överens om man ska förbjuda användningen, och nu var det en appelationskommitté som fick avgöra frågan. Det var 15 av de 27 medlemsländerna som röstade för förbudet. Nu ska kommissionen arbeta fram de tekniska detaljerna.

Finlands miljöminister Ville Niinistö, som var i Bryssel för att tala om klimatfrågor, välkomnade beslutet om förbudet mot bekämpningsmedlen.

−Det är viktigt nu enligt försiktighetsprincipen att man förbjuder användningen av och utvidgar kunskapen om hur bekämpningsmedlen påverkar bina, säger Niinistö till Yle Nyheter.

Finland röstade blankt

Niinistö uppger att Finland röstade blankt vid dagens möte, det innebar en kompromiss mellan miljöministeriet som ville värna om bina och jord- och skogsbruksministeriet som hänvisar till att det inte finns entydiga bevis att neo-nikotinoiderna leder till massdöd bland bin.

−Det här var en balansgång mellan försiktighetsprincipen och möjligheten att i begränsad omfattning använda dessa bekämpningsmedel, säger miljöministern.

Vilken betydelse har förbudet för ryps- och rapsodlingen i Finland?

−Jag vet att det finns möjligheter att utveckla andra bekämpningsmedel och sedan finns det ju möjlighet till utökad ekologisk produktion, anser Niinistö.

Hur allvarlig är frågan om bidöden?

− Det är en mycket allvarlig fråga, om man endast tittar på den ur samhällsekonomisk synvinkel har bin en mycket positiv inverkan på matproduktionen. Alla växter behöver bin och deras positiva inverkan på fortplantningen betyder att bina har en avgörande roll i världens ekosystem. Det är viktigt att man inte skapar problem för näringskedjan, säger miljöminister Ville Niinistö.

Diskussion om artikeln