Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Smådjuren har ny begravningsplats i Åbo

Från 2013
Uppdaterad 02.05.2013 15:26.
Bildtext Marjut Kuru jobbar vid Åbo stads nya begravningsplats för smådjur.

Begravningsplatsen för smådjur har flyttats från Hammarbacka till Urusberget i Åbo.

På den nya begravningsplatsen får man inte längre begrava smådjur på egen hand utan begravningen sköts av stadens anställda. Att begrava ett djur kostar 60 euro, att lägga ner en urna kostar 40 euro. Graven finns kvar i 10 år.

Den gamla begravningsplatsen för djur i Hammarbacka har stängt och tanken är att den platsen så småningom återställs i naturligt skick.

Den nya begravningsplatsen i Urusberget har plats för 4000 djur och ligger på en skogskulle på Koptervägen intill Tammerfors motorväg och Åbo flygplats.

Husdjurens gravar får precis som förr märkas på valfritt sätt men religiösa symboler får inte användas.

Kremering av djur allt vanligare

Bildtext Marina Liski säljer urnor för djur som kremeras.

Stora keldjur bör ändå kremeras innan de begravs. Vid begravningsplatsen finns därför nu Åbos första krematorium för husdjur.

- Eftersom husdjuret är så viktigt vill många i dag också satsa på hur djuret begravs, berättar företagaren Marina Liski vid smådjurskrematoriet.

I Åbo kostar kremering 36-240 euro beroende på djurets storlek.

Den nya begravningsplatsen har hittills tagit emot ett tiotal djur. Under vintern låg verksamheten nere men från och med nästa vecka tar man igen emot husdjur för begravning.