Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Barnpsykiatrin flyttar

Från 2013
Uppdaterad 02.05.2013 06:55.
Skylt på väggen vid huvudingången till Västra Nylands sjukhus i Ekenäs.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Den barnpsykiatriska avdelningen som i dag finns i den gamla läkarvillan vid Ekåsens sjukhus kommer att flytta. Avdelningen integreras med gynekologi- och barnavdelningen vid Västra Nylands sjukhus.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Förvaltningsdirektör Gabi Erroll säger att flyttningen inte är en verksamhetsmässig åtgärd utan en fråga om att utnyttja lokaler på ett förnuftigare sätt.
Genom smärre omändringar finns det plats också för barnpsykiatrin på gynekologi- och barnavdelningen. Hyreskostnaderna minskar när läkarvillan inte längre behövs.

Överläkare Lotta Lassenius-Panula på barnpsykiatriska avdelningen ser flyttningen som en utmaning när två arbetsmiljöer flyttar samman. Samtidigt är det en möjlighet till utvidgat samarbete. En nackdel är att barnpsykiatrin får mindre lokaler och byter den nuvarande hemlika miljön till en mera sjukhusmässig miljö.

Postivt är att de nuvarande avstånden mellan avdelningarna försvinner. På det sättet är det möjligt med mera samarbete kring barns utveckling. Barnpsykiatrin har också varit stigmatiserande, stämplande säger Lotta Lassenius-Panula. När nu barnpsykiatrin kommer att finnas på samma plats som den somatiska sidan hoppas hon att det har en positiv effekt.

Överskötare Carola Lindholm på gynekologi- och barnavdelningen håller med om att det blir en utmaning för personalen när sammanslagningen är ett faktum. Samtidigt är der en möjklöighet för alla att lära sig mera.

Rent fysiskt kommer det att finnas två skilda utrymmen med mellanvägg på den nya avdelningen. Det finns en dörr som tillåter kontakt så personalen kan ge kan ge hjälp och rådgivning närt det behövs. Samma personalrum ger mera kontakter och samarbate och därigenom säkert synergier i det dagliga arbetet, säger Lindholm.

När det gäller personalen säger Carola Lindholm att barnpsykiatrin har haft brist på personal, vilket bör åtgärdas. På den somatiska sidan har personalen redan anpassats till dagens situation när avdelningen blivit en veckoavdelning.