Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Insamling av farligt avfall börjar

Från 2013
Tomma lösningsmedelsburkar

Rouskis insamling av farligt avfall börjar lördagen den 4 maj i Salo och slutar i juli med Kimitoöns skärgårdsinsamling. Insamlingen genomförs under sju lördagar i Salo, Pemar, Sagu och Kimitoön. Insamlingsbilarna stannar på över 50 platser.

Hushållen kan avgiftsfritt föra oljeavfall, målfärg, lösningsmedel, ackumulatorer, batterier, lysrör, energisparlampor och läkemedel till Rouskis cirkulerande insamlingar. Man får inte lämna farligt avfall på insamlingsplatsen, utan avfallet måste personligen överlämnas till insamlaren, så att avfallet inte kan orsaka fara.

De cirkulerande insamlingsbilarna kan inte ta emot riktigt allt som klassas som farligt avfall. Tryckimpregnerat trä, asbest, el- och elektronikavfall och övriga hushållsmaskiner kan föras till Korvenmäki avfallscentral i Salo eller alternativt till Pemar, Bjärnå eller Kimitoöns avfallsstation. Under skärgårdsinsamlingen tas det emot farligt avfall, el- och elektronikavfall samt metallskrot.

Lassila & Tikanoja hämtar nuförtiden över 200 liters oljeavfallspartier avgiftsfritt direkt från gården. Tidigare gällde den avgiftsfria hämtningen endast över 400 liters oljeavfallspartier.

I och med att servicen blivit bättre, tas oljeavfall endast emot i kanistrar under Rouskis insamling av farligt avfall och tunnor bör inte längre transporteras till insamlingsplatserna. Med dessa åtgärder förebygger man möjliga miljö- och trafikolägenheter som kan uppkomma då man transporterar tunnor med avfall till insamlingsplatserna med traktor.

Tidtabellerna för de cirkulerande insamlingarna hittar man i broschyren som delats ut till alla hem. Information om tidtabellerna finns även på Rouskis hemsida www.rouskis.fi samt på Avfallsverksföreningens återvinningssidor www.kierrätys.info.

Rouskis har ordnat cirkulerande insamling av farligt avfall sedan år 2000.